Vi bidrar till att livsförnödenheterna når fram under pandemin

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Coronaviruset har på kort tid fått oss att omvärdera vardagligheter som vi tidigare tagit för givna. Plötsligt har allt förändrats – hur vi jobbar, rör oss, äter och handlar. Trots det, och särskilt i dessa tuffa tider, finns det grundläggande behov som måste tillgodoses – människor behöver mat, dryck och läkemedel.

Den första reaktionen på pandemin var för många att börja hamstra, att bygga upp lager av toalettpapper, pasta, öl och smärtstillande läkemedel. Alltsedan dess har butikskedjorna försökt övertyga oss om att varorna inte kommer ta slut. Men är det så?

En viktig fråga är vad som händer om det blir störningar i leveranskedjorna och varorna inte kan levereras? Vissa leveranskedjor är väldigt komplexa, med varor som transporteras långa vägar och med flera företag involverade i produktionen. The Economist har till exempel uppskattat att en enda kopp kaffe kräver samarbete mellan 29 företag i 18 länder. Men den goda nyheten är att många dagliga förnödenheter produceras lokalt, nära oss, och därför har mycket kortare leveranskedjor. Stora Enso spelar en viktig roll i att dessa förnödenheter når fram.

Säkra och hygieniska livsmedelsförpackningar

Låt oss ta mjölk som ett exempel. Stora Enso är en betydande producent av vätskekartong som bland annat används till mjölk- och juicekartonger. Det tar mindre än ett dygn för oss att producera tillräckligt med vätskekartong för att täcka en stor kunds behov av takåsförpackningar för mjölk i en månad. Det finns vanligen tre huvudsakliga aktörer i leveranskedjan för mjölk från bondgården till mataffären: mejeriföretaget, förpackningsföretaget, som även kallas konverterare, och leverantören av förpackningsmaterialet. Det finns givetvis fler steg i kedjan innan mjölkkartongerna fylls och skickas till butikerna, men även dessa verksamheter fortsätter under coronaepidemin.

I många länder klassas förpackningar, särskilt livsmedelsförpackningar, som en nödvändig eller samhällskritisk verksamhet. Förpackningars roll och syfte – att skydda mat och läkemedel under transport och på butikshyllorna – är nu viktigare än någonsin.

Ser till att maten kommer från bönderna till mataffärerna – och hem till dig

Stora Enso är en viktig producent av förnybar wellpapp, ett material som behövs för att transportera mat, grönsaker och bär från odlarna till mataffärer och konsumenter. Stora Enso producerar nästan hälften av alla wellpappförpackningar för mat i Finland och spelar en viktig roll för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Vi producerar även de förpackningar av wellpapp som används för att leverera maten från mataffären hem till dig, liksom kläder, hygienprodukter och andra förnödenheter som du handlat på nätet.

Mängden wellpapp Stora Enso producerar bara i Finland skulle räcka till att täcka 18 000 fotbollsplaner. Det levererar vi så att mataffären kan leverera till dig.

Säkerställer råmaterial för hygienprodukter och mjukpapper

Stora Enso spelar även en viktig roll som leverantör av massa till bland annat blöjor, trosskydd, sjukvårdsprodukter, pappershanddukar, servetter och olika typer av vätskeabsorberande produkter. Som Europas största producent av fluffmassa kan vi tillgodose de lokala marknadernas behov effektivt. Dessutom används Stora Ensos massa från hållbart skogsbruk av mjukpapperstillverkare som just nu kämpar för att möta den stora efterfrågan på bland annat toalettpapper och näsdukar.

Förnybara material tar inte slut

För att säkerställa leveranser av mat, läkemedel och hygienmaterial till människor behövs material som inte tar slut. Förnybara material växer upp igen och en stor del går att återvinna. Med de enorma förpackningsvolymer det är frågan om spelar det stor roll varifrån materialet kommer och vart det tar vägen efter användning. I dessa oförutsägbara tider måste vi säkerställa hälsan och säkerheten för våra medarbetare och se till att vår verksamhet fortsätter, men vi får inte kompromissa med hållbarheten.