Unikt arbete för sandödlornas bästa

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
På Brattforsheden i Värmland finns ett av de mest framgångsrika projekt som genomförts i Sverige för att skapa goda livsmiljöer för sandödlan. Tack vare de åtgärder som Stora Enso gjort tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Karlstads stift har populationerna på Brattforsheden ökat markant.

- Åtgärderna vi har gjort för sandödlorna har gynnat biologisk mångfald i största allmänhet, men många hotade arter i synnerhet, berättar Sven-Åke Berglind på Länsstyrelsen i Värmland.

Ägg flyttas till nya platser

- Här på Brattforsheden har vi lyckats med att flytta ägg från ödlor till helt nya lokaler och på så sätt fått fram nya populationer, säger Sven-Åke Berglind. Utifrån vad jag kunnat ta reda på är det här den enda plats i världen där man lyckats med något sådant. Arbetet på Brattforsheden är absolut ett av de tydligaste fallen vi gjort när vi jobbat med åtgärdsprogrammen för hotade arter. Resultaten av åtgärderna här har varit jättebra.

Speciella åtgärder

För att sandödlorna ska trivas och lägga ägg behöver marken erbjuda sandblottor där mycket sol och värme kommer in. Under vintern 2020-2021 genomfördes en anpassad slutavverkning i området vid Brattforsheden. På ett 30 hektar stort område skapades ett trettiotal nya sandblottor. Drygt 200 tallar kapades till högstubbar eller vältes omkull av grävmaskiner för att bli till död ved på marken. Dessutom röjdes ytterligare 65 hektar där sandödlor redan finns, för att på så sätt släppa in mer solljus i området.

- Vi räknar med att de här åtgärderna kommer öka antalet sandödlor i området med 100-200%, berättar Sven-Åke Berglind.

Sandödlan har svarat väldigt positivt på de storskaliga åtgärderna i Värmland och ökat markant i antal de senaste åren. Förutom att helt nya populationer kunnat byggas upp så har de populationer som studerats sedan 1988 ökat från ca 10 könsmogna honor per population till idag upp emot 90 per population.

Läs mer

HållbarhetSkogsbruk

Sandödlan

En film om biologisk mångfald

 

Fakta om Sandödlor


Listad som en europeiskt skyddad art enligt bilaga IV till det europeiska livsmiljödirektivet.

Varje individ kan leva i upp till 20 år.

Cirka 20 centimeter lång när den är fullvuxen och väger cirka 15 gram.

Äter insekter som gräshoppor, skalbaggar, larver och spindlar.

Hanarna är gröna, honorna bruna. Båda har ofta vertikala rader med svarta fläckar.

Under parningstiden får hanarna en intensivt grön färg.

Källa: AZ Animals (a-z-animals.com)

Foto: Sven-Åke Berglind