Hållbarhetslöfte uppfylls med förpackningsautomation

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Svenska Krämfabriken har fastställt höga hållbarhetsmål genom införandet av sitt hållbarhetslöfte, The Green Pledge. Att utesluta all användning av plast i produktionen var ett av de viktigaste initiativen. Tack vare förpackningsautomation och träfiberbaserade material sparas numera 15 ton plastavfall, 22 lastbilstransporter och 10 % energi per år.
Svenska Krämfabriken är marknadsledande inom tillverkning av skönhets- och hälsoprodukter. De säljer sina produkter via återförsäljare, men som föregångare inom hållbarhet har de infört löftet The Green PIedge som omfattar hela värdekedjan.

The Green Pledge fastslår företagets mål att minimera koldioxidutsläppen från förpackningar, distribution och transport, samt att utesluta all användning av plast i produktionen. Man ville dessutom införa en helt automatiserad produktionslinje för att förbättra produktiviteten och den fysiska arbetsmiljön.

Men vi tar det från början. Svenska Krämfabriken brukade tidigare skicka sina produkter i plastlådor, och medarbetarna paketerade produkterna för hand. Eftersom efterfrågan på produkterna är hög var arbetet med att resa och fylla lådorna stressigt och hektiskt. För att göra arbetsmiljön bättre och paketeringen effektivare ville man introducera en automatiserad förpackningslinje.

Svenska Krämfabriken ville även hitta ett material med låga koldioxidutsläpp för de produktfyllda förpackningar som skickas till återförsäljarna. Och med omtanke om återförsäljarna måste förpackningarna vara enkla och praktiska att hantera, eftersom återförsäljarna packar upp och packar om varorna till sina kunder.

Alla önskemål uppfyllda av en enda leverantör

– Det här var ett perfekt projekt för oss. Vi har materialet de efterfrågade, vi säljer förpackningsmaskiner och vi har den kunskap och de resurser som krävs för att utveckla specialanpassade förpackningar, förklarar Elisabeth Gyllengren, Account Manager Industry på Stora Enso.

Stora Enso samarbetade med Svenska Krämfabriken för att utveckla en skräddarsydd, plastfri förpackning av wellpapp, designad för att transportera så lite luft som möjligt. Förpackningen genererar inget plastavfall och är enkel att öppna och återvinna, vilket i sin tur snabbar på logistiken för samtliga inblandade. Stora Enso har även levererat och installerat en wraparound-maskin.

– Vi är supernöjda med samarbetet, och vi fick alla våra önskemål uppfyllda i det här projektet. Att kunna få hela lösningen från en enda leverantör, hela vägen från förpackning till förpackningsautomation, underlättar betydligt, säger Johan Mattsson, vd och medgrundare av Svenska Krämfabriken.

Resultat av samarbetet:

  • En plastfri, återvinningsbar och förnybar förpackning och ett nytt, smart och platsbesparande sätt att paketera produkterna.
  • Reducerad användning av plast i emballaget med 15 ton per år.
  • 10–30 % platsbesparing på pallarna, vilket sparar in 22 lastbilstransporter om året.
  • 10 % lägre energiförbrukning i produktionen per år (motsvarande 150 MWh).
  • Förbättrad arbetsmiljö tack vare en wraparound-maskin.
  • Positiva kundreaktioner. Den nya förpackningen är enklare att jobba med, vilket skapar ökad effektivitet, sparar plats och underlättar återvinningen för Svenska Krämfabrikens e-handelskunder.

    – Jag känner stolthet över att den här nya lösningen inte bara är bra för oss och för miljön, utan att den även gynnar våra kunder och hela värdekedjan, avslutar Johan Mattsson.

Svenska Krämfabriken

Följ med oss till Svenska Krämfabriken och se lösningen på plats.