Sykkylvens skola: Den bästa inlärningsmiljön för framtida generationer

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Hur kan byggnation i trä minska utsläppen? Stämmer det att en skola i trä kan sänka elevernas puls och ge dem bättre förutsättningar att koncentrera sig? Och hur ser processen ut vid byggnation med prefabricerade träkomponenter? Vi vände oss till Magnus Holm Andersen, projektchef på Woodcon A/S i Norge, för att få svar.

Foto: Ola Roald Arkitektur och STREKEN AS

Hej Magnus! Tack för att du tar dig tid att prata med oss om att bygga skolor i trä. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?

Jag jobbar som projektchef för Woodcon A/S. I nära samarbete med Stora Enso har Woodcon har byggt många av skolor i trä – hittills totalt 150 000 m2 sedan 2016.

Kan du berätta mer om den nya skolan i Sykkylven?
Ja, Sykkylven är en relativt stor skola på 8 200 m2 som det kommer att ta ungefär två år att bygga. Den kommer att stå klar inför höstterminen 2023. Runt 500 elever kommer att gå där. Monteringstiden för byggnaden var nio veckor under sommaren 2022. Allt, inklusive väggar, golv, tak och trappor, är byggt i trä. Den enda delen av skolan som inte är helt i trä är idrottshallen.

Varför är skolan byggd i trä?

Trä har enormt många fördelar. För det första har vi miljöaspekten. Den är väldig viktig i Norge, liksom i många andra länder. Trä i byggnader minskar utsläppen drastiskt jämfört med betong och stål. Materialet väger mindre och är enklare att hantera och transportera, det ger en bättre arbetsmiljö under byggtiden och ett hälsosamt inomhusklimat. Människor mår bra av att arbeta, bo och studera i träbyggnader.

Studier (från England och Tyskland) visar att människors puls faktiskt går ner när man kommer in i en träbyggnad. Elever som går i skolor av trä uppger att de känner sig lugnare och kan koncentrera sig bättre. Vi hör ofta både lärare och elever säga att trä skapar en behaglig och varm inlärningsmiljö.

Hur ser processen ut när Woodcon beställer prefabricerade komponenter till en ny skola i trä?
Woodcon har ett nära samarbete med arkitekter, konstruktörer och rådgivare för att skapa en byggnad som är optimerad och funktionell, och som överensstämmer med investeraren och fastighetsutvecklarens planer och vision för projektet. När byggnadens geometri har fastställts inleder Woodcon processen med att dimensionera väggar, pelare och balkar innan den slutgiltiga IFC-modellen (3D-modellen) skapas. Den här modellen innehåller alla tekniska urtag, fönster, dörrar och specifikationer för det trä som kommer att vara synligt och exponerat i byggnaden. Därefter skickas den slutgiltiga, bearbetade 3D-modellen till Stora Enso för optimering. Woodcon kontrollerar sedan att allt är korrekt innan produktionen startar. Woodcon och Stora Enso arbetar gemensamt fram leveransplaner och avgör hur olika element ska placeras under transporten.

Skolan i Sykkylven är tillverkad i prefabricerade byggelement. Hur är de att arbeta med? Finns det några särskilda utmaningar?
En utmaning är att så snart man börjar montera byggelementen så har man en ”färdig” produkt på byggarbetsplatsen. Det innebär en viss risk för märken eller skador på träet under byggtiden. Detta är något som alla måste vara medvetna om och kunna hantera, eftersom det skiljer sig från andra byggmetoder. Men vi har byggt så här i många år, och det är inget problem alls. Och det finns ju så många fördelar! Byggelementen är mycket enklare att transportera och kräver färre leveranser.

Materialet är lätt, så det behövs inte lika mycket betong i själva grunden. Och byggarbetsplatsen blir mycket tystare och lugnare än när man bygger med stål och betong. Alla tekniska lösningar fungerar smidigare och de som jobbar med exempelvis rördragning och ventilation uppskattar att det går att skruva och fästa i trä oavsett var i byggnaden de befinner sig.

När ni inleder ett projekt som det här, vem fattar beslut om att trä är det lämpligaste materialet?
Här i Norge är det ofta kommunen som bestämmer. Om de har högt ställda miljökrav är trä ett måste, annars går det inte att uppfylla byggnormerna. Kunden fattar beslut om valet av byggmaterial. Ibland är det byggherren som förslår en träprodukt eftersom det ofta är mer konkurrenskraftigt än andra alternativ.

Nästa steg är vanligtvis att en arkitekt och mitt företag, Woodcon, ansluter till projektet. Vi strävar efter att komma in tidigt i processen eftersom vi har stor kunskap om kostnadseffektiviteten i den här typen av projekt. Vi tar oss tid att förklara hur man kan bygga smart i trä och därmed undvika vanliga fallgropar.

Byggnation i trä är verkligen en trend som har kommit för att stanna, eller hur?
Absolut! Det är en trend i många länder över hela världen. Norge ligger i framkant inom träbyggnation. Kunskaperna om projektplanering och liknande är kanske ännu större i Centraleuropa, i Tyskland och Österrike.

I Skandinavien kan vi se att Norge är nummer ett när det handlar om byggnation i trä, Sverige ligger tvåa, följt av Finland och Danmark. En skillnad mellan Norge och Sverige är att vi i Norge bygger många förskolor, skolor och äldreboenden i trä. Sverige har i stället många innovativa prestigeprojekt.

Så vad tycker invånarna i Sykkylven om sin nya skola?
De är så klart entusiastiska. Det är en ny, stor skola som byggs för att bli en riktigt bra plats och en fin miljö för barn och ungdomar, och det är uppskattat. Eftersom vi bygger en stor skola kommer några mindre skolor i närområdet att behöva stänga. Men jag tror att alla kommer att bli väldigt nöjda med den här nya, moderna skolan när den öppnar. Byggnation i trä är definitivt här för att stanna.

Fakta om skolan i Sykkylven

 • Skolan ligger i kommunen Sykkylven vid Norges västkust.

 • Cirka 500 barn mellan 6 och 12 år kommer att gå här.

 • Total storlek: 8 200 m2

 • Byggherre: Åsen & Øvrelid

 • Arkitekt: Ola Roald / STREKEN, Norconsult

 • Total kostnad: cirka 28,35 miljoner euro exkl. moms

 • CLT från Stora Enso: 1 513 m3

 • Prefabricerade byggelement från Stora Enso: 1 011

 • Antal leveranser till byggarbetsplatsen: 25

 • Monteringstid: 9 veckor från maj till augusti 2022

 • Total byggtid: ca 2 år

 • Skolan kommer att stå klar under hösten 2023.