Fallstudie: Lågstadieskolan i Hallwang utanför Salzburg i Österrike

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
I den österrikiska regionen Salzburg byggs numera runt 80 % av alla nya skolor och förskolor i trä. Vi talade med en av landets ledande arkitekter, Tom Lechner på LP architektur ZT GmbH, byggnadsingenjören Thomas Hartl, VD och koncernchef på Innovaholz GmbH, samt ingenjören Klaus Artinger på DMH Handels GmbH för att ta reda på varför.

Photo: Albrecht Imanuel Schnabel

Varför byggs så många skolor i trä i er region?  

Thomas Hartl: Miljömässig hållbarhet, minskade utsläpp, klimatavtryck o.s.v. är viktiga faktorer. Det kan låta som modeord, men ”hemkänslan” och trivselfaktorn i byggnader av trä med många exponerade träväggar är ett minst lika gott skäl att bygga skolor i trä. I Salzburg byggs för närvarande runt 80 % av alla nya skolor och förskolor i trä. Dessutom är trä helt oslagbart i fråga om korta byggtider, även för storskaliga byggprojekt.   

Kan du berätta mer om den nya skolan i Hallwang?  

Thomas Hartl: Hallwang är ett snabbväxande samhälle i närheten av staden Salzburg. Den ursprungliga lågstadieskolan, som byggdes på 60-talet, blev med tiden för liten. Beslutet togs att riva den och i stället uppföra en ny skolbyggnad. 

Varför byggdes skolan i Hallwang i trä?  

Thomas Hartl: Trä medför otroligt korta byggtider (minst 30 % snabbare än vid byggnation med betong och stål). Snabb byggtid var ett krav från byggherren (Hallwangs kommun), som behövde få skolan byggd på ett år. (Lågstadieskolan fick flytta till tillfälliga baracker under byggtiden.)  

TOM LECHNER: I det här projektet använde vi prefabricerade väggar och tak i CLT (korslimmat trä) från Stora Enso och prefabricerade ventilerade fasader.  

De prefabricerade väggarna och taken i klassrummen utfördes i hög estetisk kvalitet och behövde därför bara bekläs när det krävdes av byggtekniska skäl. 

DMH: När de färdiga vägg- och takelementen levererades från Stora Ensos bruk till byggarbetsplatsen kunde Innovaholz montera trämodulerna direkt från lastbilen, vilket snabbade på byggtiden ytterligare. 

STORA ENSO: Att låta träet exponeras medför även andra fördelar. Allt fler studier visar att biofil design har en tydlig koppling till ökad inlärning, förbättrat minne och välbefinnande, samt högre social intelligens. Biofil design innebär att man tar in inslag från naturen i byggnaden.  

Eftersom elever och lärare tillbringar 90 % av sin tid inomhus är det enormt viktigt att skapa en miljö som bidrar till deras välbefinnande. En skolas utformning påverkar inlärningen och utvecklingen hos dem som vistas i den. Rätt arkitektonisk design kan uppmuntra till ökad samverkan och kreativitet, och skapa en behaglig miljö som gör det enklare att koncentrera sig. 

TOM LECHNER: En heltäckande träbeklädnad användes i korridorerna och entrén för att uppfylla kraven kring installation och ljudisolering. Ytterväggarna på hela övervåningen utgjordes av en ventilerad träfasad

Skolan i Hallwang har byggts med prefabricerade byggelement. Hur fungerar det? Finns det några särskilda utmaningar?  

Thomas Hartl: Det var ett måste att arbeta med byggelement i trä eftersom byggnationen skulle ske på ett år. Vi kunde slutföra hela trästommen på bara fyra veckor, och därefter gick interiörarbetet snabbt att genomföra. Utmaningarna ligger fortfarande i planeringen av själva utförandet och i samordningen mellan de olika yrkesgrupperna. I de flesta fall är den här ledtiden alldeles för kort. 

Vem fattar beslut om att trä är det lämpligaste materialet i ett projekt som detta?  

Thomas Hartl: I det här fallet rörde det sig om en arkitekttävling där det vinnande bidraget lämnades in av Tom Lechner på LP architektur ZT GmbH, som är specialiserade på byggnation i trä. Från kommunens sida var det också ett krav att bygga i trä, vilket gjorde detta till ett avgörande kriterium i arkitekttävlingen. 

Hur ser proceduren ut för beställning av skräddarsydda produkter när man väl har bestämt sig för trä som material? (Digitala verktyg, beställningsprocess o.s.v.)  

Thomas Hartl: Med en rimlig ledtid är nästan allt möjligt när det gäller träbyggnation. CNC-produktion eller monteringsrobotar möjliggör millimeterprecision och är tillgängliga för i stort sett alla speciallösningar. 

Kan du berätta lite om dig själv och Das Massivholzhaus DMH? 

DMH: DMH Handels GmbH, med huvudkontor i Kufstein, Österrike, har varit exklusiv försäljningspartner till Stora Enso för Österrike, Tyskland och Italien sedan marknadslanseringen av CLT (korslimmat/KL-trä) 2008, och fungerar som en länk mellan industrin och handeln. 

Det övergripande varumärket Das Massivholzhaus är en garanti för högkvalitativ träbyggnation. Tillsammans med våra utvalda och kunniga partners inom träkonstruktion och snickeri, exempelvis INNOVAHOLZ GmbH, stöttar vi alla projektdeltagare inom allt från planering och design till projektledning och byggnation. 

På så sätt sammanför vi de mångfacetterade perspektiven hos alla parter som är involverade i projektet. Vi tar oss an de växande utmaningarna inom modern träkonstruktion tillsammans med våra partners inom massivt trä. Vårt koncept stärker handeln i regionen. 

Och vad tycker invånarna i Hallwang om sin nya skola?  

Thomas Hartl: Med sina öppna inlärningsformer och behagliga rum i trä har skolan blivit en förebild i regionen Salzburg. Både lärare och elever är överlyckliga över att få arbeta i en så modern byggnad. 

Snabbfakta

 • Skolan ligger i kommunen Hallwang i den österrikiska regionen Salzburg. 
 • Runt 190 barn i åldrarna 6–10 år går här.
 • Total storlek: 3 810 m² bruksarea
 • Arkitekt: LP architektur ZT GmbH
 • Total kostnad: ca 11 miljoner euro exklusive moms
 • CLT från Stora Enso: ca 300 m³
 • Prefabricerade komponenter från Stora Enso: väggar och tak med 10–22 cm tjocklek
 • Antal leveranser till byggarbetsplatsen: 4 leveranser
 • Monteringstid: 4 veckor för virkesstommen
 • Total tid för träkonstruktion, inkl. fasad: 8 månader
 • Total konstruktionstid: 04/2015 till 09/2017, 17 månader
 • Skolan öppnade: 2017

Ett särskilt tack till Thomas Hartl, VD och koncernchef, INNOVAHOLZ GmbH, Klaus Artinger, Engineering Department, DMH Handels GmbH, samt Tom Lechner, LP architektur ZT GmbH, för intervjun.