Delicato satsar på ökad automation – för större effektivitet och bättre arbetsmiljö

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Delicato behövde eliminera den stressiga manuella förpackningsprocessen vid sin mest hektiska produktionslinje. Genom att introducera förpackningsautomation har de både kunnat effektivisera och skala upp produktionen. Det har även förbättrat arbetsmiljön för personalen. Och samtidigt som automationen fortsätter att öka, utvecklar man också de manuella förpackningslinjerna med skräddarsydda lådor.

Delicato är Nordens största tillverkare av konditorivaror. Deras produkter är lika välkända som omtyckta. Tidigare har produkterna alltid förpackats manuellt, men i takt med att efterfrågan har ökat har det blivit allt svårare att hinna med. För den i särklass populäraste produkten Delicatobollen blev det till slut omöjligt att hålla uppe den höga förpackningshastigheten med bibehållen ergonomi och arbetsmiljö. Man behövde effektivisera produktionslinjen och började undersöka möjligheterna med automatiska förpackningsmaskiner.

Inledningsvis introducerades robotarmar som plockade chokladbollarna och placerade dem i tråg. Eftersom företaget tillverkar 200 000 Delicatobollar på ett enda dygn gjorde satsningen stor skillnad för personalen. Men stressnivåerna var fortfarande höga och behovet av att öka automationen ytterligare var tydligt. Delicato kontaktade flera olika leverantörer i jakten på en maskin som även skulle kunna placera konsumentförpackningarna i lådor och på pallar. Valet föll på en så kallad wraparound-maskin.

– Vi valde Stora Ensos lösning eftersom den kändes helt problemfri. Vi fick se en av maskinerna i arbete; den fungerade smidigt och det var enkelt att övervaka processen. Ju mer automation man lägger till, desto fler problem kan uppstå. Vi ville ha utrustning som var lätt att använda, och det är precis vad vi har fått, säger Kalle Sundback, projektingenjör på Delicato.

Den problemlösande wraparound-maskinen

Först matar wraparound-maskinen in ett plant ark wellpapp. Därefter fylls produkterna på. Sedan viker och limmar maskinen kartongen runt produkterna till en låda som är fylld och klar för transport. När wraparound-maskinen har gjort sitt appliceras en etikett på lådan, och de färdiga lådorna placeras automatiskt på pallar innan de transporteras till återförsäljarna.

De 200 000 Delicatobollarna motsvarar 35 000 konsumentförpackningar som maskinen förpackar varje dygn.

– Kort sagt, wraparound-maskinen är en problemlösare. Maskinen och de lådor den tillverkar avlägsnar en flaskhals i vår produktion. På det här sättet kan vi bibehålla och öka produktionsflödet utan att våra medarbetare riskerar belastningsskador, förklarar Kalle Sundback.

Skräddarsydda lådor

Delicato ökar sin automation i en satsning som började med robotarmarna och fortsatte med wraparound-maskinen. Men vissa produkter förpackas fortfarande manuellt. Här brukade man ha vissa problem med de handresta lådorna.

Exempelvis ville återförsäljarna ha en låda som var enklare att packa upp. Delicato behövde ha ett lock som satt fast ordentligt så att lådorna kunde lyftas med en sugpropp, något som inte alls fungerade med det tidigare lösa locket. Problemet åtgärdades med en låda som är skräddarsydd för Delicatos och återförsäljarnas behov.

– Som leverantör av förpackningslösningar kan vi hjälpa till med lådlösning, förpackningsmaterial, design, tryck, förpackningsautomation och allt däremellan.  Den här lådan går snabbt att resa och är smidig att arbeta med, den har en displayfunktion och locket sitter på plats så att lådorna kan lyftas och placeras på pallarna med en sugpropp, säger Martin Almstedt, Sales Manager på Stora Enso.

Alla lådor som Stora Enso levererar till Delicato tillverkas av wellpapp och kan återvinnas som kartong.

Väntade och oväntade fördelar


Wraparound-maskinen har ett slutet system med belysning, vilket är säkert för operatörerna samtidigt som förpackningsprocessen är enkel att övervaka.

Den frigör dessutom utrymme för Delicato. Eftersom wraparound-maskinen matar in plana ark kan man spara mycket plats, eftersom man inte längre behöver förvara färdigvikta lådor.

– Nu när vi inte längre har en massa lådor på golvet har vi fått större plats och dessutom bättre brandsäkerhet – en oväntad fördel som vi fick med på köpet, berättar Kalle Sundback.

Han fortsätter:

– Installationen av maskinen var enormt smidig. Sammanfattningsvis har allt fungerat fantastiskt bra ända sedan vi inledde samarbetet med Stora Enso.

Nu är ytterligare en wraparound-maskin på väg till Delicatos bageri. Satsningen på ökad automation fortsätter.