Nytt utseende på förpackningen viktig pusselbit i lyckad hållbarhetssatsning hos Camfil

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Camfil satsar stort på hållbarhet. Ambitionen är att åstadkomma en verklig förändring och det gäller att vända på alla stenar. Bland annat har en ny typ av transportförpackning spelat en viktig roll. Tillsammans med Stora Enso övergick man från en vit till en brun förpackning och minskade de årliga koldioxidutsläppen med 50 ton.

– Historiskt sett har den vita förpackningen varit en del av marknadsföringen. Vitt står för renhet och våra filter renar luften. Det var vad den vita förpackningen skulle signalera, säger Markus Koch, Product Manager Comfort hos Camfil.

Camfil är en världsledande tillverkare av renluftslösningar och erbjuder system för luftrening och stoftavskiljning. Markus Koch fortsätter:

– Kunderna har börjat fråga efter bruna förpackningar och vi ställde oss därför frågan om en brun förpackning vore bättre för miljön.


Hållbarhetsprojekt för att minska klimatpåverkan och spara energi

Under 2022 inledde Camfil en stor hållbarhetssatsning där målet är att spara energi och minska koldioxidutsläppen från företagets verksamhet. Det gav anledning att titta närmare på hela verksamheten och leveranskedjan, inklusive de wellförpackningar som används som transportemballage.

Att förbättra förpackningarna blev ett eget projekt inom ramen för den större satsningen och Camfil hörde av sig till Stora Enso med två frågor: Skulle en brun wellförpackning sänka våra koldioxidutsläpp? Skulle ni i så fall kunna hjälpa oss att byta ut de vita förpackningarna? 

– Den första frågan är aldrig lätt att besvara eftersom en förändring i en del av wellpappuppsättningen påverkar resten. Så vi tog ett helhetsgrepp och undersökte alla aspekter av kartongens sammanlagda klimatpåverkan och sammanställde en rapport, säger Ivan Deviatkin, Sustainability Manager Life Cycle Services hos Stora Enso.

Och det visade sig att en omställning från blekt, vit kartong till oblekt, brun kartong skulle kunna minska koldioxidutsläppen.


Övergången till en ny typ av förpackning sparar 50 ton koldioxid om året

Camfil och Stora Enso har haft ett nära samarbete för att komma fram till den bästa och mest hållbara lösningen för wellförpackningarna. Den utredning som teamet från Stora Enso gjorde resulterade i en rekommendation att byta ut de vita förpackningarna mot bruna eftersom det är bättre ur klimatsynpunkt.

Camfil beslutade att göra omställningen.

Den nya förpackningen bidrar till Camfils hållbarhetssatsning genom att minska koldioxidutsläppen med över 50 ton per år. Det motsvarar en minskning på 13 % per förpackning jämfört med den tidigare lösningen.

– Vi har kunskapen för att hjälpa kunderna bli mer hållbara. När en kund är lika engagerad och nyfiken som Camfil blir det en perfekt matchning. Det här hade aldrig varit möjligt utan Camfils engagemang och insikter om den egna verksamheten och de egna produkterna, säger Kent Liljesson, Sales Manager hos Stora Enso.

Övergången genomfördes på bara tre månader och omfattar i ett första skedeförpackningarna till Hi-Flo filter för den europeiska marknaden. Camfil kommer nu att genomföra samma förändring för fler produkter och på fler marknader.

– Arbetet med att förbättra våra produkter och allt runtomkring dem tar aldrig slut. Nu skickar förpackningen rätt signaler, men inte bara det, den tillför ett faktiskt värde och sparar tonvis med koldioxid, sammanfattar Markus Koch.