Scope 3-utsläpp: Elektrisk fraktlösning levererar Lesjöfors produkter från Stora Enso – sänker koldioxidutsläppen med upp till 95 %

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Företaget Lesjöfors sänker sina scope 3-utsläpp med hjälp av Stora Enso. Produkterna som de beställer från Stora Enso levereras nu med ellastbil. Omställningen från diesel- till eltransport sänker koldioxidutsläppen med upp till 95 %. Detta lokala initiativ från Stora Ensos anläggning i Jönköping har möjliggjorts genom ett samarbete med eltransportföretaget Einride.

I takt med att många företag arbetar hårt för att bli mer hållbara, mäter allt fler också sina så kallade ”scope 3-utsläpp”. Utsläpp i scope 3 är utsläpp från sådana aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av företaget, men som indirekt påverkar deras värdekedja. Ett exempel på detta är utsläpp som orsakas av en tredje part som levererar produkter till företaget. 

– Utsläpp i scope 3 är lika viktiga att ta ansvar för som alla andra utsläpp, men det kan vara svårt eftersom de inte är ”dina egna”, säger Anna Hörberg, Head of Supply Chain, Corrugated Sweden på Stora Enso.

Företaget Lesjöfors tillverkar fjädrar och banddetaljer. Av Stora Enso får de wellförpackningar som levereras en gång i veckan från Stora Ensos anläggning i Jönköping till Lesjöfors i Växjö. Lesjöfors siktar på att bli ledande på hållbarhet inom sin bransch. Av den anledningen undersöker de varje tänkbar möjlighet till förbättring.

– Vi ville hjälpa dem och föreslog att vi skulle leverera våra produkter med en ellastbil för att minska deras scope 3-utsläpp, berättar Mattias Herbertsson, Account Manager Consumer Goods på Stora Enso.

Lösningen kunde erbjudas Lesjöfors tack vare Stora Ensos nära samarbete med Einride, en ledande leverantör när det kommer till eldrivna godstransporter. Fördelen? Omställningen från diesel till el innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 95 %. 

Minskade utsläpp och 26 lastbilar

Att säga ja till eltransport var enkelt för Lesjöfors.

– Lesjöforskoncernen tar hållbarhet på största allvar. Vårt mål är att bli världens mest hållbara företag inom fjädrar och bandkomponenter och vi arbetar för en mer hållbar framtid. Det är därför vi arbetar hårt för att minska utsläppen överallt där det är möjligt. Det är den typen av företag vi är, säger Håkan Möller, CFO på Lesjöfors.

Bo Magnusson, logistikchef på Lesjöfors, håller med: 

– Absolut! När en sådan möjlighet uppstår nappar vi direkt, säger han. 

Detta lokala initiativ som tagits av Stora Enso i Jönköping utgör de första elektrifierade kundleveranserna inom affärsområdet wellförpackningar på Stora Enso. Leveranserna hanteras på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden, bortsett från drivmedlet, är att lastbilen kan lastas mer effektivt så att fler produkter får plats. Därför kommer leveranserna nu var fjortonde dag istället för en gång i veckan. Det betyder en minskning av antalet lastbilstransporter med 26 per år.

– Det funkar väldigt bra. Stora Enso lyssnar och de hittar lösningar. De är alltid kundfokuserade, oavsett om vi behöver göra justeringar av våra lådor, eller som nu, om vi vill minska koldioxidavtrycket från transporten av de produkter vi beställer, säger Bo Magnusson på Lesjöfors.

Anna Haesert, hållbarhetschef i Lesjӧforskoncernen, tillägger: 

– Samarbete är avgörande för innovation och den här senaste utvecklingen med Stora Enso är ett lysande exempel på hur man genom att samarbeta och dela hållbarhetsmål med leverantörer och kunder har kunnat åstadkomma innovation som gagnar alla – inte minst vårt klimat.

Hon fortsätter: 

– Vi har antagit en färdplan som vi åtagit oss att följa för att minska vår miljöpåverkan och där satt upp mål som grundar sig på klimatforskningens SBTi (Science Based Target Initiative), och partnerskap är helt avgörande när det kommer till att minska våra Scope 3-utsläpp.

Elektriska fordon tillgängliga för fler

– Tunga transporter står för nästan 8 % av de globala utsläppen, och potentialen för en positiv miljöpåverkan här är uppenbar, vilket är övertygande för många företag, säger Carl Ceder, Vice President Region Nordics på Einride.

– Våra kunder frågar allt oftare efter hållbara transportlösningar. Tack vare Einride kan vi nu svara upp mot detta, säger Sanna Leppänen, Development Manager, Logistics & Order Fulfillment på Stora Enso.

– Partnerskapet med Stora Enso är dynamiskt eftersom vi försöker tänka nytt och frångå konventionella tillvägagångssätt. Vi hanterar såväl interna leveranser inom Stora Enso, som externa leveranser till deras kunder, avslutar Carl Ceder på Einride. 

Förpackningslösningar
Ellastbilen kör tur och retur mellan Jönköping och Växjö, vilket utgör en sträcka om drygt 11 mil, enkel väg. Efter att ha lossat leveransen gör lastbilen ett laddstopp på en allmän laddstation i Växjö innan den fortsätter färden.