Stora Enso och HS Manufacturing Group ingår samarbete för att utveckla hållbara barriärskikt för formpressade fiberprodukter

  • Stora Enso
  • Nyheter och media
  • Stora Enso och HS Manufacturing Group ingår samarbete för att utveckla hållbara barriärskikt för formpressade fiberprodukter
STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2019-11-26 kl. 15.00 EET

Stora Enso har ingått ett strategiskt samarbete med HS Manufacturing Group (HSMG), en tillverkare av växtbaserade barriärskikt, för att vidareutveckla Stora Ensos utbud inom formpressad fiber. Stora Enso kommer att använda HSMG:s PROTĒAN™-teknik för livsmedelsförpackningar. Tekniken består av ett biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart tillsatsmedel som förser fiberbaserade förpackningar med vatten-, fett- och oljeresistenta egenskaper. 

Stora Enso kommer att använda PROTĒAN™-barriärtekniken i sin förnybara och återvinningsbara produktserie PureFiberTM by Stora Enso. PureFiberTM-tekniken från Stora Enso möjliggör tillverkning av engångsprodukter som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och fria från plast. Barriärskiktet med PROTĒAN™-teknik kan tillämpas för att producera en mängd olika högkvalitativa, cellulosabaserade pappersprodukter, inklusive engångsartiklar för livsmedelsservicesektorn. 

– Tekniksamarbetet hjälper oss att tillgodose behov hos kunder och konsumenter som efterfrågar mer miljövänliga lösningar. Tack vare det här samarbetet kan vi utforma nästa generations barriäregenskaper och utforska nya användningsområden för plastfria produkter, säger Sohrab Kazemahvazi, Vice President, chef för enheten formpressad fiber på Stora Enso. 

– Stora Ensos ledande position inom förnybara material och höga anseende inom produktdesign och innovation skapar utmärkta möjligheter att bredda lanseringen av PROTĒAN™ som ett hållbart alternativ till befintlig teknik, säger Samuel Mikail, styrelseordförande i HSMG. 

Tidigare i år tillkännagav Stora Enso sin investering på 5 MEUR i en ny produktionslinje och relaterad infrastruktur för att tillverka produkter av formpressad fiber vid Hylte bruk. Tekniken med formpressad fiber gör det möjligt att tillverka cirkulära produkter, det vill säga produkter som är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara och som inte innehåller någon plast. Dessa produkter tillgodoser behov hos miljömedvetna konsumenter och producenter som söker innovativa alternativ till plast. De första produkterna kommer att vara tillgängliga på marknaden i början av 2020, med inriktning på förpackningar för snabbmatsrestauranger.  

Om HS Manufacturing Group®

HS Manufacturing Group tillverkar PROTĒAN™-teknik i form av växtbaserade barriärskikt och tillsatsmedel som är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara, komposterbara och livsmedelssäkra. Dessa barriärskikt kan utnyttjas för att tillverka en rad olika högkvalitativa, cellulosabaserade pappersprodukter som kan vara olje-, fett- och vattenresistenta. Tekniken möjliggör mängder av användningsområden för engångsprodukter inom exempelvis restaurangbranschen.
Läs mer på www.hsmgrp.com                    

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349 

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Kontakter

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
+46 72 2 410 349 

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest