Stora Enso inleder ett förprojekt för att utöka kapaciteten för massa och kartong vid Skoghalls bruk

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2020-11-11 kl. 9.00 EET

Stora Enso har beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för att utöka och förbättra kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk. Investeringen skulle göra det redan välutvecklade bruket till en integrerad, synnerligen kostnadseffektiv och miljövänlig producent av förpackningskartong och barrmassa. Investeringen skulle gynna kunder över hela världen och ytterligare stärka Stora Ensos position som en leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial.

Förprojektet kommer att utvärdera en möjlig uppgradering och expansion av den befintliga integrerade massakapaciteten från 370 000 ton till 780 000 ton per år, samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120 000 ton. Efter investeringen skulle bruket bli integrerat till närmare 100 procent, med produktion av ytterligare 220 000 ton marknadsmassa. Detta skulle möjliggöra ytterligare en ökning av konkurrenskraftig kartongproduktion. Projektet skulle dessutom sänka fossila koldioxidutsläpp från tillverkningen avsevärt. Resultat från en nyligen genomförd förstudie har visat att det är värt att driva processen vidare.

Om investeringen godkänns efter att förprojektet och ansökan om miljötillstånd har genomförts, beräknas investeringen för uppgraderingen och expansionen bli mellan 800 och 850 miljoner euro. Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen skulle kunna starta tidigast under Q4/2023. För närvarande har Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

– Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Den skulle dessutom stödja lönsam tillväxt inom attraktiva förpackningssegment som vätskekartong och bestruken kartong. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Attachments and Images

Snabblänkar