Stora Enso investerar för ökad konkurrenskraft i Anjala-Ingerois och Nymölla

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-06-10 kl. 10.00 EEST

Stora Enso har beslutat att investera 21 MEUR för att öka konkurrenskraften och förbättra den den miljömässiga prestandan vid produktionsanläggningarna i finska Anjala-Ingerois. Stora Enso kommer även att investera 26 MEUR i modernisering av massaproduktionen vid Nymölla i Skåne.

Målet med investeringen vid enheterna i Anjala och Ingerois för pappers- respektive kartongproduktion, är att minska utsläppen samt säkerställa flexibel användning av olika typer av bränsle i värmeproduktionen. Arbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2023.

Projektet i Nymölla är det andra steget i en moderniseringssatsning på att göra massaproduktionen mer konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden. Målet med investeringen är att öka den årliga produktionskapaciteten för barrvedsmassa från cirka 220 000 ton till 245 000 ton. Moderniseringsarbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2022.

– De här investeringarna kommer att öka konkurrenskraften vid båda anläggningarna och samtidigt bidra till vårt hållbarhetsarbete, säger Kati ter Horst, Executive Vice President inom divisionen Paper på Stora Enso.

Om Stora Enso i Anjala-Ingerois
I Anjala producerar Stora Enso bokpapper, journalpapper och förbättrat tidningspapper. Den årliga produktionskapaciteten ligger på 435 000 ton papper. Anläggningen har cirka 300 anställda och är starkt integrerat med Stora Ensos närbelägna anläggning i Ingerois för att utnyttja synergieffekter för råvaru- och energianskaffning. I Ingerois producerar Stora Enso falskartong, med en årlig produktionskapacitet på 295 000 ton. Bruket har cirka 200 anställda.

Om Stora Enso i Nymölla
I Nymölla producerar Stora Enso kemisk massa och träfritt obestruket papper för kontorsbruk. Den årliga produktionskapaciteten ligger på 485 000 ton papper och 330 000 ton massa. Anläggningen har cirka 500 anställda.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Head of Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 23 000 employees, and sales in over 50 countries. Our sales in 2020 were EUR 8.6 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY) storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Head of Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Snabblänkar