Stora Enso startar upp pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-07-21 kl. 8.30 EEST

Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin är nu igång. Det följer företagets investering på 10 miljoner euro som tillkännagavs 2019. Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode® by Stora Enso, är nu i inkörningsfasen. Användningsområden inkluderar elektriska fordon, konsumentelektronik samt storskaliga energilagringssystem.

Den globala marknaden för batterier förväntas öka tiofalt under det kommande decenniet. Detta då batteritillverkare letar efter mer hållbara material för elektrifierade fordon. Då hållbarhet blivit högsta prioritet inom fordonsbranschen, fokuserar nu biltillverkare och batteritillverkare allt mer på att reducera elbilarnas koldioxidutsläpp.

Idag används fossilbaserat kol i anoderna på laddningsbara batterier. Genom att omvandla lignin som separerats från trä, till kolbaserat anodmaterial, kan den syntetiska och icke-förnybara grafiten ersättas.

– När vår pilotanläggning nu kör igång produktionen blir Stora Enso en del av en ny värdekedja som kan leverera mer hållbara anodmaterial för batterier. Med Lignode kan vi erbjuda ett biobaserat, konkurrenskraftigt material med hög prestanda som kan ersätta den traditionellt använda grafiten. För att kunna möta efterfrågan från den snabbväxande anodmarknaden utforskar vi nu strategiska samarbeten för att skala upp och skynda på kommersialiseringen i Europa, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Pilotanläggningen för biobaserade kolmaterial finns på Stora Ensos anläggning Sunila i Finland, där lignin har producerats i industriell skala sedan 2015. Bioraffinaderiets årliga produktionskapacitet för lignin är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Attachments and Images

Snabblänkar