Stora Enso investerar i konvertering för accelererad tillväxt inom förnybara förpackningar

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2022-10-21 kl. 8.29 EEST

Stora Enso har beslutat sig för att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg i Finland till en högpresterande produktionslinje för konsumentkartong. Investeringen främjar koncernens tillväxtstrategi inom förnybara förpackningar genom att tillföra större volymer till växande förpackningssegment. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i början av 2025.

Efter konverteringen 2021 av den första maskinen i Uleåborg från papper till kraftliner, kommer den återstående och nu vilande papperslinjen att konverteras till en toppmodern produktionslinje för falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK). Den totala årliga kapaciteten kommer att uppgå till 750 000 ton konsumentkartong. Avsedda slutanvändarsegment är dryckes- och livsmedelsförpackningar för kylda och frysta produkter, torrvaror och snabbmat, främst i Europa och Nordamerika.

– Förnybara förpackningar fortsätter att vara vårt största strategiska tillväxtområde. Det är dessutom en marknad som nu för första gången växer snabbare än plastbaserade alternativ. Genom den här konverteringen kan vi bygga på befintliga tillgångar för snabb och kostnadseffektiv driftssättning jämfört med andra investeringsalternativ. Det ger oss en god position att generera ökade intäkter och marknadsandelar, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Den totala investeringskostnaden kommer att uppgå till cirka 1 miljard euro under 2022–2025. Vid full kapacitet förväntas investeringen motsvara Packaging Materials divisionens lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 20 %. Årsomsättningen beräknas till cirka 800 miljoner euro.

– Investeringen utgör ett viktigt steg på den europeiska marknaden och kommer att förvandla Uleåborg till en jätteanläggning. Det kommer att öka lönsamheten och konkurrenskraften för vårt utbud inom både konsumentkartong och wellpappråvara. Den konverterade linjen kommer att bli den ekonomiskt mest konkurrenskraftiga FBB-maskinen i Europa och möjliggör en optimerad produktion även vid andra anläggningar för ytterligare tillväxt, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials på Stora Enso.

Investeringen ligger helt i linje med Stora Ensos hållbarhetsambitioner. Den kommer att främja cirkularitet genom att ytterligare öka återvinningen för Packaging Materials divisionens produktportfölj. Uleåborgs totala utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2, som reducerades med 80 % under den första konverteringen 2021, kommer fortsatt att ligga på en låg nivå.

Investeringen kommer att skapa cirka 300 nya tjänster i Uleåborg och dess stödfunktioner, samt ytterligare 1 500 indirekta arbetstillfällen. Massaförbrukningen för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter massaved. Efter investeringen kommer koncernens marknadsmassa att reduceras med cirka 250 000 ton per år.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Attachments and Images

Snabblänkar