Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Tallolja

En mångsidig och värdefull del av bioekonomin

Som en ledare inom förnybara material utforskar Stora Enso innovativa sätt att bidra till bioekonomin. Vårt mål är att utvinna maximal nytta ur de biomassaresurser vi har. Det innebär även att minimera vårt avfall och minska vår miljöpåverkan för en hälsosammare planet.

Råtallolja från Stora Enso är en unik källa till många biobaserade produkter. Den utvinns ur nordisk barrved – en naturlig, förnybar resurs från våra hållbart brukade nordeuropeiska skogar – under kraftmassabearbetningen.

Denna värdefulla del av virket är en kombination av fettsyror, harts och andra naturliga beståndsdelar. Råtalloljan (CTO, Crude Tall Oil) kan även delas upp i sina mindre beståndsdelar som fettsyror, hartser och steroler. Dessa övergångsämnen kan användas i en mängd områden och produkter på olika industri- och konsumentmarknader. Dessutom kan råtallolja raffineras och bli till biobränsle som ersätter fossilbaserade bränslen.

En pålitlig leverantör av tallolja från en förnybar resurs

Stora Enso levererar råtallolja bland annat till tillverkare inom träindustrin. Våra fortsatta framgångar som ledande leverantör inom den här industrin vilar på vårt rykte om pålitlighet, produkter med jämn och hög kvalitet, tillgänglighet och tekniskt kunnande.

Från råmaterial via restmaterial till fantastiska produkter

Råtallolja är ett mångsidigt material som maximerar livscykeln för träbaserade råmaterial. Det konkurrerar varken med livsmedelsproduktion eller markanvändning.

Råtallolja är ett alternativ till petroleumbaserade eller vegetabiliska oljor och ger ökat mervärde i produkter som tvättmedel och tvål, lim, smörjmedel, färger och beläggningar, biobränslen och mycket mer.

Huvudsakliga fördelar

  • Utvunnet ur förnybara, hållbara råvaror

  • Unika egenskaper med en bred variation av industri- och konsumentapplikationer

Användningsområden

  • Lim, smörjmedel och tryckfärger

  • Färger och beläggningar

  • Tvål, tvättmedel och desinfektionsmedel

  • Bas för smörjmedel, textiloljor och metallpolish

  • Borrvätskor, dispergeringsmedel, biobränslen, metallbearbetning, för flotering i gruvindustrin

Snabblänkar