Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om Livsmedelsförpackningar
Jag leter en person ansvarig för Livsmedelsförpackningar

Livsmedels förpackningar

Livsmedelsförpackningar skyddar, bevarar och marknadsför dina produkter

Den anspråkslösa wellådan har en viktig roll i framtidens paketering av livsmedel. Livsmedelssäkra, miljövänliga, enkla att frakta och kostnadseffektiva – livsmedelsförpackningar i wellpapp uppfyller alla dessa kriterier.

Såväl varumärkesägare som detaljister vill ta och behålla ledningen i kampen om konsumenternas uppmärksamhet vid försäljningspunkten. Därför fokuserar vi allt mer på varumärkesbyggande, marknadsföring, produkt- och förpackningsinnovation samt prissättning.

Även sekundärförpackningar får allt större betydelse som förmedlare av varumärket, vilket leder till ytterligare investeringar i tryck av hög kvalitet och utmärkande designeffekter.


Stora Enso tillämpar en helhetssyn på förpackningsmaterial, design, palletering, lagerhållning och förpackningsprocess.

Vi hjälper varumärkesägare och detaljister att integrera förpackningarna i sin prisstrategi för att uppnå större värde till lägre kostnad. Vi kan hjälpa dig att säkerställa att dina livsmedelsförpackningar är så säkra, lätta och starka som de bör vara. Vi hjälper dig dessutom att välja rätt förpackningsmaterial och erbjuder strukturella designtjänster som bidrar till färre fraktskador samt mindre matavfall.

Förpackningar för färska livsmedelsprodukter – ett hållbart alternativ till plastförpackningar

Frukt och grönt liksom kött, fågel och fisk är livsmedel med kort hållbarhet som ofta fraktas långa sträckor. De behöver förpackas för att klara temperaturskiftningar, kyla och fukt under frakten så att de når slutdestinationen i gott skick.

Med rätt förpackningsdesign och integrerade förpackningsmaskiner kan du förbättra både hastigheten och exaktheten i förpackningsprocessen och uppnå en mer effektiv och tillförlitlig produktion.

Du kan till och med förlänga livsmedlens hållbarhet med hjälp av pappersbaserade wellpappförpackningar. En studie utförd vid Bolognas universitet* år 2016 visade att wellpapptråg skyddar frukten och håller den färsk längre än återvinningsbara plastförpackningar.

Genom strukturell förpackningsteknik och vårt nätverk av partners utmanar vi ständigt gränserna för vad som är möjligt – från lägre vikt vid transport till fiberflaskor för kolsyrade drycker.

Livsmedelsförpackningar som värnar om miljön

Dagens konsumenter, i synnerhet millenniegenerationen, blir allt mer medvetna om den påverkan matproduktion, livsmedelsförpackningar och matavfall har på miljön. Enligt en enkätundersökning som Stora Enso genomfört anser hela 59 procent av personerna i millenniegenerationen att förpackningar bör vara hållbara genom hela värdekedjan.

Wellpappförpackningar från Stora Enso ger inte bara fantastiskt värde, de är dessutom miljövänliga. Tack vare att de tillverkas av en förnybar resurs och är helt biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara bidrar de till minskat avfall efter konsumtion och utgör ett attraktivt alternativ till plast och andra fossilbaserade förpackningar.

Huvudsakliga fördelar

  • Förbättrad förpackningsupplevelse för konsumenten, med möjlighet att anpassa tryck och form i ett närmast oändligt antal storlekar och former för ett förstärkt varumärke och ökad försäljning

  • Reducerad totalkostnad längs med hela värdekedjan

  • Perfekt för hyll- och återförsäljningslösningar, som gör det lätt för personalen att fylla på varor vilket besparar återförsäljaren arbetskraft

  • Tillverkat av 100% förnybara material från hållbart skötta skogar och värdekedjor, våra produkter är återvinningsbara och produceras enligt gällande FSC® och PEFC ™ standarder för spårbarhet (Chain of Custody). Certifierade produkter finns tillgängliga på begäran. Stora Ensos Communications FSC® Varumärkeslicensnummer: FSC-N001919.

  • Tjänster för livsmedelsförpackningar, inklusive design, förpackningsautomatisering, intelligenta förpackningar och skräddarsydda lösningar för just dina unika utmaningar

Vad kan du göra med wellpapp

  • Förpackningar och brickor för färsk fisk

  • Lådor och tråg för frukt och grönt, kött, fågel och fisk

  • Förpackningar för kakor och kex

  • Formade wellförpackningar

  • Pizzakartonger

Det handlar alltid om mer än bara en förpackning

Det är bara en låda, eller hur? Inte om du frågar oss. Låt oss visa vad rätt förpackningslösning kan göra för ditt företag.

Läs mer

Kundcase

Hållbar förpackningslösning för fiskindustrin

Hållbara fiskförpackningar är en bra investering för både miljön och din verksamhet.

Läs mer

Lösingar

Wellförpackningar

Tillför mervärde utanför boxen med wellförpackningar från Stora Enso. Med rätt förpackning kan du sänka kostnaderna, öka försäljningen och få varumärket att växa – allt med hjälp av en förnybar resurs.
Läs mer

Förpackningsdesign

Stora Enso-designer arbetar med kunder för att skapa den perfekta förpackningslösningen oavsett om de vill ha ökad försäljning, lägre kostnader, bättre hållbarhet eller alla delar nämnda ovan.
Läs mer
Forpackningsautomation

Förpackningsautomation

Våra omfattande förpackningsmaskiner och automationslösningar kan optimera din förpackningslinje - för att öka produktionseffektiviteten och uppnå kostnadsbesparingar.
Läs mer

Kontakta oss

____

Kontakta oss

Snabblänkar