RFID-läsare

RFID-läsare för smartare lagerhållning och leveranskedjor

Få kontroll över din verksamhet med RFID-läsare som är lätta att använda och som hjälper dig att identifiera, spåra och hantera ditt lager. Du får tillförlitliga, exakta avläsningar, även i krävande eller känsliga miljöer.

En RFID-läsare är en handhållen eller stationär enhet som använder radiovågor för att trådlöst överföra data till en RFID-tagg.

RFID-läsare kan identifiera objekt – förpackningar, SKU:er, serieprodukter – snabbt, exakt och till låg kostnad vid olika tillfällen på objektets väg genom leveranskedjan. Lagerpersonalen lämnar gärna manuell inventering bakom sig. Med RFID-läsare kan de läsa och identifiera hundratals objekt på bara en sekund, med avsevärt högre exakthet än via streckkod.

Olika RFID-läsare motsvarar olika behov

Vi samarbetar med ledande leverantörer för att kunna ge dig rätt RFID-läsare för just din verksamhet. Vi kan även utforma en helt anpassad lösning. Vi hjälper dig att få exakta och tillförlitliga läsningar i nästan alla miljöer, från lager till butik.

Typer av infrastruktur för RFID-läsare

Vi kan tillhandahålla RFID-läsare i många olika modeller och storlekar: handhållna eller för montering i lagerport, lastbilslucka, hytt, gaffeltruck, station eller tunnel.

Var och hur du använder RFID-läsare

På lagret ...

 • En RFID-port registrerar automatiskt vilka RFID-taggade objekt som ankommer till och lämnar lagret
 • Läsare skannar lådor som innehåller RFID-taggade objekt, användbart vid mottagning och plockning
 • Handhållna RFID-läsare (eller drönare) räknar regelbundet de objekt som förvaras på lagret
 • Gaffeltruckar med RFID-läsare gör att det även går att registrera objekt vid plockning och flyttning för kvalitetskontroll
 • Läsare på hyllorna registrerar vilka RFID-taggade objekt som placeras på hyllorna
 • Läsare vid packstationer verifierar förpackningsinnehåll och slutförd packning och varnar om objekt saknas
 • Läsare i taket identifierar utgående gods och belysning visar personalen till rätt lådor
 • En RFID-läsarport verifierar att rätt RFID-taggade förpackningar lastas på lastbilen för att undvika felaktiga leveranser

... under transport ...

 • Smarta containrar med RFID-läsare vid öppningen registrerar vilka RFID-taggade objekt som placeras i och lämnar containern
 • Läsare i lastbilsutrymmet inventerar innehållet automatiskt och spårar taggade objekt

... och i butik

 • Med en enda läsning skannar personalen hundratals varor samtidigt. Det minskar tidsåtgången för inventering avsevärt så att medarbetarna kan lägga mer tid på att interagera med kunderna.

Broschyrer