Papper som värdeskapare

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Vi tillgodoser våra kunders behov

Genom kundfokus och effektivitet strävar Stora Enso efter att bli den bästa hållbara värdeskaparen inom pappersindustrin. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster gör vi vårt yttersta för att tillgodose våra kunders krav på kvalitet och hållbarhet.

Vi erbjuder ett brett utbud av förnybara papperslösningar för tryckerier och kontor. I vårt samarbete med ledande förläggare, tryckerier, grossister, detaljister, konverterare och leverantörer av kontorsvaror förser vi våra kunder med de produkter som är bäst lämpade för just deras verksamhet.

Smart produktion

Stora Enso utvecklar kontinuerligt sin verksamhets hållbarhet och effektivitet för att bidra till en ljusare framtid för vår planet. Vi letar ständigt efter sätt att ytterligare förbättra effektiviteten i våra processer och åstadkomma mer av mindre.

Vårt mål är att minska användningen av råmaterial och energi samt utsläppen i luft och vatten. Vid våra smarta bruk och inom leveranskedjan utvecklar vi till exempel nya lösningar med hjälp av digitalisering.

En föregångare inom hållbarhet

Papper är verkligen ett hållbart val, eftersom det är tillverkat av förnybara material. Våra produkter tillverkas av ansvarsfullt anskaffat trä vars ursprung är spårbart till 100 procent.

Vi hjälper våra kunder att förbättra sitt hållbarhetsresultat. Över 90 procent av våra varumärken omfattas av en eller flera erkända miljömärkningar: EU:s miljömärke, Svanen och Blå Ängeln.

  • Våra produkter följer strikta miljökrav i varje steg av livscykeln, från utvinning av råmaterial via produktion till användning och kassering av produkten.
  • Vi främjar skogscertifiering och tillämpar spårbarhetssystem certifierade av tredje part (PEFC™, FSC®).
  • Alla våra bruk drivs med ISO-certifierade styrsystem.
  • Alla våra europeiska bruk är registrerade på Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) för att dela information med våra kunder inom fyra nyckelområden: arbetsrätt, hälsa och säkerhet, miljö samt affärsverksamhet.

Läs mer om våra hållbarhetsvärderingar och -metoder.

Fokuserad innovation

I vår strävan efter att utvecklas och hela tiden bli bättre fokuserar vårt innovationsarbete på fyra områden:

  • Operational Excellence: konkurrenskraftiga tillgångar och kostnader, förbättrade processer och arbetsmetoder.
  • Nya eller förbättrade papperskvaliteter anpassade till kundernas behov. Många av våra produkter har utvecklats i samarbete med våra kunder.
  • Nya affärsmodeller och tjänster i syfte att förbättra våra egna och våra kunders verksamhet och hållbarhetsresultat.
  • Nya affärsområden som inte är relaterade till papper där vi kan utnyttja vår kunskap och infrastruktur.

Betrodda experter

Våra avdelningar inom försäljning, kundsupport och teknisk kundservice har global räckvidd och lokal kännedom i nära anknytning till marknaderna. Våra medarbetare har djupgående kunskap om pappersbranschen och tillhörande processer som kan förmedlas till förmån för våra kunder och leverantörer.

Våra högt ställda etiska krav och dokumenterade expertkunskaper skapar grunden i våra långsiktiga relationer med våra kunder. Vi månar om våra medarbetare, deras säkerhet och personliga utveckling.

Papper

Papper som värdeskapare

Kategorier

Tryckt reklamBokpapperJournalpapperTidningspapper

Snabblänkar