PackTester:  Förpackningstester certifierade av ISTA

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Jag har en fråga om PackTester | Förpackningstestning | Stora Enso
Jag leter en person ansvarig för PackTester | Förpackningstestning | Stora Enso

Skydda dina produkter mot transportrisker med hjälp av våra omfattande testlösningar

 

Expertrådgivning vid valet av rätt testprocess:

Paket som tappas

Falltest

Stapling på lagret

BCT-/kryptest

Tuffa väderförhållanden

Klimatanalyser

Krävande transporter

Vibrationstest

Klämning

Klämtest

Hårda stötar

Lutande stöttest

ISTA test procedures:

ISTA 1-serien 

ISTA 1-serien omfattar integritetstester utan simulering, med fokus på att utvärdera produktens och förpackningens styrka och robusthet snarare än att simulera miljöfaktorer. De här testerna kan vara användbara för att jämföra olika lösningar, bedöma robustheten under produktens och förpackningens utveckling samt identifiera värsta tänkbara scenario när det finns begränsad information om transport- och hanteringsvillkoren.

PackTester erbjuder en rad olika ISTA 1-tester, inklusive 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G och 1H, beroende på produkten i fråga samt aktuella transport-/hanteringsvillkor. 

Exempel: ISTA 1G innehåller en omfattande testsekvens utformad för att utvärdera prestandan hos enskilda förpackningar.

ISTA 2-serien

ISTA 2-serien består av partiella simuleringstester. Utöver de grundläggande delarna från ISTA 1-serien omfattar de även minst ett simuleringselement från ISTA 3-seriens generella simuleringstester, exempelvis klimattestning.

PackTester-laboratoriet kan vi hjälpa dig med ISTA 2A-, 2B- och 2C-tester.

Exempel: ISTA 2A består av en testsekvens för att utvärdera enskilda förpackningars prestanda, men simulerar även faktorer vid lagring och internationella transporter.

ISTA 3-serien

ISTA 3-serien består av generella simuleringstester i laboratoriemiljö som simulerar de rörelser, krafter, villkor och steg i transportmiljön som ger upphov till skador. Det innebär att testerna ligger närmare de verkliga situationer som din produkt och förpackning kan råka ut för under distributionen.

De här testerna innebär oftast att provförpackningen utsätts för enkla slumpmässiga vibrationer, olika fallhöjder, kompression och/eller olika klimatförhållanden. Beroende på vilka specifika faror du kan förutse (exempelvis för enskilda sändningar, e-handelsleveranser eller palltransport av varor) kan vi hjälpa dig att välja en lämplig testprocess.

Teamet på PackTester erbjuder en rad olika ISTA 3-tester, inklusive 3A, 3B, 3E, 3F och 3L.

Exempel: ISTA 3A innehåller en testsekvens utformad för att skapa en generell simulering av enskilda sändningar, exempelvis av e-handelsförpackningar.

ISTA 4-serien

ISTA 4-serien omfattar den anpassningsbara testplanen ISTA 4AB, som innebär en utökad simulering där testerna ligger närmare de faktiska distributionsmiljöerna. Här kombineras komponenter från generella simuleringstester med minst ett fokuserat simuleringselement.

Vid utvecklingen av en ISTA 4AB-testplan använder våra labbteknikerPackTester byggstenar från ISTA-serie 3, 1, 2 eller 6 och lägger till minst en komponent från en stor mängd tillgänglig och kvantitativ information om potentiella faror i distributionsmiljön. På så sätt kan vi skapa en helt anpassad testplan som simulerar den specifika distributionsmiljön för just din produkt och förpackning.

Vi kan till exempel simulera vägtransporter med lastbil genom Västeuropa, Thailand, Kina, Indien, Bolivia eller andra områden, eller återskapa specifika tåg- ellerflygplansvibrationer.

ISTA 5-serien

ISTA 5-serien är inte en aktiv testserie, utan snarare en uppsättning fokuserade simuleringsguider för att skapa labbsimuleringar baserade på verkliga risker och nivåer som uppmätts och observerats på fältet. De här guiderna ger information om och anvisningar för utarbetningen av användardefinierade fokuserade simuleringstester.

ISTA 1-seriens tester kan beskrivas som screeningtester, och den förväntade förutsägbarheten ökar genom serie 5. Därför är det viktigt att vara medveten om att utfallet måste kontrolleras genom att jämföra labbresultaten med distributionsresultaten. Den här viktiga valideringsprocessen bör ingå i användarens ordinarie verksamhet för att säkerställa att testerna ger en korrekt återspegling av distributionsmiljön och -villkoren.

ISTA 6-serien

Testprotokollen i ISTA 6-serien upprättas antingen av ISTA-medlemmar eller av ISTA i samarbete med ett medlemsföretag för att tillgodose specifika krav och användningsområden. De här testerna kan upprättas helt från grunden eller utgöra modifieringar eller varianter av olika ISTA-processer eller -projekt, eller andra publicerade och godkända tester.

 

I PackTester-labbet erbjuder vi stöd för testprocesserna ISTA 6-Amazon.com-SIOC och ISTA 6-Amazon.com-Over Box. Som medlemmar av Amazons Packaging Support and Supplier Network (APASS) kan våra design- och teknikteam erbjuda allt från testning, konsulttjänster och designutveckling till lösningar för Frustration Free Packaging (FFP), SIOC eller Prep Free Packaging (PFP), allt via en enda kontakt.

ISTA 7-serien

ISTA 7-seriens tester tillämpas främst vid utveckling av transportförpackningar. De här testerna har utformats för att utvärdera funktionen hos olika förpackningskonstruktioner och jämföra deras relativa prestanda. ISTA 7-tester utförs i regel tidigt i designprocessen för att identifiera de mest lovande alternativen innan man går vidare med mer omfattande testprocesser.

 

Även om ISTA 7-testerna inte är avsedda att utvärdera hur väl förpackningen skyddar produkterna kan de ändå ge värdefull kunskap om hur olika förpackningskonstruktioner klarar transport och hantering. Genom att utföra ISTA 7-tester tidigt i utvecklingsprocessen kan företagen sänka den totala kostnaden och tidsåtgången för förpackningsutvecklingen, samtidigt som sannolikheten för framgångsrika resultat under de följande testfaserna ökar.

Andra standarder som stöds

Utöver de ISTA-tester som vi redan erbjuder och tillämpar i de flesta fall kan vi nu även erbjuda flera andra standarder eller delar av dem vid behov. ASTM D4169, ISO 12048, ISO 2206, ISO 2233, ISO 2248, FEFCO nr 50 är några av de standarder som vi helt eller delvis kan utföra.

   

Om du redan har egna testrutiner kan vi även utföra dem om vår utrustning är kompatibel med processerna.

Contact us for faster, safer packaging. Conducted globally from Stora Enso's ISTA lab in Latvia.

Ģirts Derums: Head of PackTester

Contact Ģirts 

 

 


Förpackningstestning ger en effektivare kvalitetssäkring och hjälper dig att undvika följande:

Skadade produkter

Skydda dina produkter från kostsamma olyckor.

Onödigt förpackningsmaterial

Minimera mängden material med hjälp av effektiva lösningar.

Förpackningar som är svåra att öppna

Skapa en positiv kundupplevelse med smidiga förpackningar.

Outnyttjat utrymme vid frakt

Optimera förpackningsvolymen och minska mängden avfall.

 

 


Vår testprocess i 4 steg

Insamling

Tillsammans identifierar vi behoven för din produkts leveranskedja.

Förberedelser

Skicka in prover för testning och samarbeta med oss för att välja rätt testplan.

Testning

Grundlig testning av din produkt utifrån den valda testplanen.

Rapportering

Omfattande testrapporter och expertrådgivning för smidig implementering.

Kontakta Ģirts 

 


PackTester hjälper dig att identifiera defekter snabbare och med högre sannolikhet än
vid fälttester.

För en produkt med en skadefrekvens på 5 % är det bara 5 % chans att du identifierar defekten vid ett enda fälttest, och flera fälttester blir både dyra och tidskrävande. PackTester snabbar på processen och tillför förutsägbarhet i en kontrollerad miljö.

* Exempel för en produkt med 5 % skadefrekvens
** Exempel för en produkt som fraktas från Kina till Tyskland
*** För standardtester, minimikrav


 


Säljs dina produkter via Amazon?

Om din produkt är större än 150 x 100 x 9 mm finns det risk för att du betalar onödiga avgifter.


Som en del av Amazons APASS-nätverk hjälper PackTester dig att utforma, testa och certifiera dina e-handelsförpackningar för att ta del av Amazons förpackningsförmåner och undvika avgifter i form av ”prep fees”:

  • Frustration Free Packaging (FFP)
  • Fraktas i egen förpackning
  • Prep Free Packaging (PFP)

  

Kontakta oss för snabbare, säkrare förpackningar redo för frakt med PackTester

PackTester-tjänsterna erbjuds globalt och utförs vid vårt ISTA-certifierade laboratorium i Lettland.


Ģirts Derums: Head of PackTester 

Kontakta Ģirts 

 Tillgodose alla dina förpackningsbehov via en enda kontakt

Snabblänkar