Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Sälj ditt virke

Vi bryr oss om din skog

Stora Enso köper större delen av virket till sina bruk från privata skogsägare, statliga skogsbolag och företag i Sverige, Finland, Baltikum, Kontinentaleuropa och Ryssland.

Vi köper virke till förnybara Stora Enso-produkter på ett hållbart sätt och tar alltid hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi känner till ursprunget för allt virke vi använder, främjar skogscertifieringsprogram och tredjepartssystem för spårbarhet och gör allt vi kan för att säkerställa att fler träd planteras än vad som avverkas.

Tjänster för din skogs hela livscykel

Vårt mål är att ditt virke ska få största möjliga värde. Vi använder och förädlar råvaran i förnybara produkter som förpackningar, träkonstruktioner, biomaterial och papper. De lösningar vi tillhandahåller hjälper våra kunder att ersätta fossilbaserade material och plaster med olika typer av förnybara förpackningar, lim, färger, bygglösningar i trä och mycket mer. Våra tjänster för skogsägare omfattar skogens hela livscykel, inklusive skogsskötsel, avverkning, inköp, certifiering och rådgivning (kring frågor om skatter och ägande).

Stora Enso är aktivt inom flera lokala och globala skogsorganisationer, nätverk och program, inklusive Forest Solutions Group (FSG) inom World Business Council for Sustainable Development samt The Forests Dialogue (TFD) , FSC och PEFC.

Nedan hittar du länkar till lokala webbplatser om virkesanskaffning i Sverige, Finland och Centraleuropa/Baltikum.

Snabblänkar