Strategie

Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Kontakty najdete zde
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci

Stora Enso se neustále zabývá vývojem obnovitelných materiálů. Snažíme se respektovat potřeby našich zákazníků a na základě jejich požadavků inovujeme naše produkty. Naším receptem na úspěch jsou motivovaní zaměstnanci a strukturované procesy.

Jako experti na materiály na bázi dřeva, transformujeme Stora Enso do podniku, který se zabývá obnovitelnými materiály. Jsme proaktivní a v souladu s celosvětovými trendy a měnícími se tržními podmínkami, stojíme v čele proměn směrem k bioekonomice. Mezi důležité stavební kameny naší strategie patří obaly z buničiny, inovace ve využití biomasy a chemikálií a udržitelná řešení pro stavebnictví.

Zákazník ruku v ruce s inovací

Snažíme se co nejlépe využívat své zkušenosti a know-how ve vývoji produktů a technologií založených na obnovitelných materiálech, které by mohly nahradit fosilní materiály. Silně se zaměřujeme na potřeby zákazníků a nové inovativní přístupy, a tak dokážeme reagovat na trendy a požadavky zákazníků a přinášet nová a lepší řešení.

V centru naší pozornosti jsou lidé

Když přetváříme naše schopnosti v oblasti materiálů založených na dřevě v zákaznické výhody, lidé jsou vždy to nejdůležitější, co máme. Podporujeme rozmanitost názorů, otevřenost a sdílení znalostí. Díky pracovní síle z různých pracovních trhů, na kterých působíme, jsme stále více konkurenceschopní a inovativní.

Udržitelnost

V souladu se strategií pracujeme na zajištění udržitelnosti každého řešení. Součástí tohoto procesu je podpora udržitelné správy lesů a neustálá snaha o začleňování bezpečných procesů, ale také efektivnější využívání energie, materiálů a vody. Prostřednictvím programu udržitelnosti usilujeme o celkový pozitivní přínos pro společnost.

Nedávné akce podporující naši strategii

 • Nárůst inovací a investic do výzkumu a vývoje a vyšší procentuální zastoupení prodeje nových výrobků a služeb
 • Založení jednotky "Inteligentní obaly"
 • Zavedení biokompozitů pro snížení spotřeby plastů
 • Představení řešení pro lepidla založená na ligninu
 • Představení papírových a recyklovatelných ECO RFID štítků
 • Účast v TreeToTextile, společném projektu skupiny H&M a skupiny Inter IKEA zaměřeném na textilní vlákna
 • Zavedení Cupforma Natura s disperzní vrstvou, obnovitelném materiálu na výrobu papírových kelímků
 • Pokračující vývoj nápojových kartonů vylepšených o mikrofibrilovanou celulózu (MFC) pro větší sílu a nižší hmotnost
 • Uvedení EcoFishBox, eco-friendly produktu na balení čerstvých ryb, na trh
 • Plné vlastnictví společnosti Cellutech, která se zabývá technologií zpracování celulózy
 • Partnerství se startupy, například Sulapac, Trä Group
 • Navýšení strategických investic v závodě Beihai, do výroby LVL v pobočce Varkaus a na pile Murów
 • Výroba linky na novou papírovou celulózu v závodě Skutskär, biokompozitové granule v závodě Hylte a CLT v Gruvönu
 • Rozhodnutí předělat papírnu v Oulu na výrobnu obalových kartonů
 • Oznámení o investování do výstavby pilotního závodu pro výrobu bio uhlíkových materiálů na bázi ligninu
 • Získání lesního majetku Bergvik Skog, který zajistí konkurenceschopný zdroj surovin a další rozvoj dlouhodobé udržitelné správy lesů

Stromy pohltí oxid uhličitý z atmosféry, uhlík natrvalo uloží do dřevěných vláknech, ze kterých se následně dělají výrobky. Když si vyberete obnovitelná řešení na základě dřeva, přispíváte k boji proti globálnímu oteplování.

Rozcestník