Strategie

Stora Enso se neustále zabývá vývojem obnovitelných materiálů. Snažíme se respektovat potřeby našich zákazníků a na základě jejich požadavků inovujeme naše produkty. Naším receptem na úspěch jsou motivovaní zaměstnanci a strukturované procesy.

Jako experti na materiály na bázi dřeva, transformujeme Stora Enso do podniku, který se zabývá obnovitelnými materiály. Jsme proaktivní a v souladu s celosvětovými trendy a měnícími se tržními podmínkami, stojíme v čele proměn směrem k bioekonomice. Mezi důležité stavební kameny naší strategie patří obaly z buničiny, inovace ve využití biomasy a chemikálií a udržitelná řešení pro stavebnictví.

Zákazník ruku v ruce s inovací

Snažíme se co nejlépe využívat své zkušenosti a know-how ve vývoji produktů a technologií založených na obnovitelných materiálech, které by mohly nahradit fosilní materiály. Silně se zaměřujeme na potřeby zákazníků a nové inovativní přístupy, a tak dokážeme reagovat na trendy a požadavky zákazníků a přinášet nová a lepší řešení.

V centru naší pozornosti jsou lidé

Když přetváříme naše schopnosti v oblasti materiálů založených na dřevě v zákaznické výhody, lidé jsou vždy to nejdůležitější, co máme. Podporujeme rozmanitost názorů, otevřenost a sdílení znalostí. Díky pracovní síle z různých pracovních trhů, na kterých působíme, jsme stále více konkurenceschopní a inovativní.

Udržitelnost

V souladu se strategií pracujeme na zajištění udržitelnosti každého řešení. Součástí tohoto procesu je podpora udržitelné správy lesů a neustálá snaha o začleňování bezpečných procesů, ale také efektivnější využívání energie, materiálů a vody. Prostřednictvím programu udržitelnosti usilujeme o celkový pozitivní přínos pro společnost.

Nedávné akce podporující naši strategii

 • Nárůst inovací a investic do výzkumu a vývoje a vyšší procentuální zastoupení prodeje nových výrobků a služeb
 • Založení jednotky "Inteligentní obaly"
 • Zavedení biokompozitů pro snížení spotřeby plastů
 • Představení řešení pro lepidla založená na ligninu
 • Představení papírových a recyklovatelných ECO RFID štítků
 • Účast v TreeToTextile, společném projektu skupiny H&M a skupiny Inter IKEA zaměřeném na textilní vlákna
 • Zavedení Cupforma Natura s disperzní vrstvou, obnovitelném materiálu na výrobu papírových kelímků
 • Pokračující vývoj nápojových kartonů vylepšených o mikrofibrilovanou celulózu (MFC) pro větší sílu a nižší hmotnost
 • Uvedení EcoFishBox, eco-friendly produktu na balení čerstvých ryb, na trh
 • Plné vlastnictví společnosti Cellutech, která se zabývá technologií zpracování celulózy
 • Partnerství se startupy, například Sulapac, Trä Group
 • Navýšení strategických investic v závodě Beihai, do výroby LVL v pobočce Varkaus a na pile Murów
 • Výroba linky na novou papírovou celulózu v závodě Skutskär, biokompozitové granule v závodě Hylte a CLT v Gruvönu
 • Rozhodnutí předělat papírnu v Oulu na výrobnu obalových kartonů
 • Oznámení o investování do výstavby pilotního závodu pro výrobu bio uhlíkových materiálů na bázi ligninu
 • Získání lesního majetku Bergvik Skog, který zajistí konkurenceschopný zdroj surovin a další rozvoj dlouhodobé udržitelné správy lesů
Chcete se dozvědět víc o nás a o tom, co děláme? Podívejte se prosím na materiály níže.

Stromy pohltí oxid uhličitý z atmosféry, uhlík natrvalo uloží do dřevěných vláknech, ze kterých se následně dělají výrobky. Když si vyberete obnovitelná řešení na základě dřeva, přispíváte k boji proti globálnímu oteplování.