Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Kontakty najdete zde
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci

Udržitelnost

Udržitelnost je nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Stora Enso a představuje základ všeho, co děláme. K transformaci systému materiálů přispíváme ve třech klíčových oblastech, kde máme zároveň největší dopad i nejvíce příležitostí – v oblasti změny klimatu, biodiverzity a cirkularity (oběhovosti). Každý den se snažíme odpovědným způsobem vykonávat obchodní činnost. Pokud máte zájem o bližší informace o tom, co děláme pro udržitelnost, podívejte se na naše webové stránky v angličtině.

Vyzýváme všechny interní i externí zúčastněné strany naší firmy, aby prostřednictvím různých kanálů pro podávání stížností (v angličtině) hlásily všechny případy nevhodného či neetického chování.

Jak plníme cíle udržitelného rozvoje OSN

Stora Enso podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN. Následující tři cíle jsme zvolili jako nejstrategičtější pro naši společnost:

  • Odpovědná výroba a spotřeba – cíl 12
  • Klimatická opatření – cíl 13
  • Život na souši – cíl 15

Více o našem přístupu k cílům udržitelného rozvoje si můžete přečíst na našich webových stránkách (v angličtině).

Nenašli jste, co jste hledali?

Bližší informace o postupech, cílech a hlášeních v oblasti udržitelnosti ve Stora Enso naleznete na našich webových stránkách v angličtině.

Rozcestník