Prohlášení o ochraně osobních údajů Stora Enso

Stora Enso chrání vaše soukromí a osobní údaje. Účelem Prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, jak Stora Enso Oyj, její autorizovaní partneři a přidružené organizace zpracovávají osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek a internetových služeb Stora Enso a dalších interakcí se zákazníky a partnery.

Stora Enso zpracovává osobní údaje v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Návštěvníci webových stránek

Doufáme, že se vám naše stránky líbily. Chtěli bychom vás informovat o tom, že pokud navštívíte naše www, sbíráme a zpracováváme informace uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů na webu a používání cookies ve Stora Enso.

Ve zkratce: Zásady ochrany osobních údajů na webu a používání cookies ve Stora Enso uvádějí, jaký druh údajů sbíráme a za jakým účelem, jak používáme cookies, jaké informace sdílíme s dalšími stranami, kam informace přesouváme a jak dlouho je ukládáme. Dále jsou zde popsána vaše práva týkající se osobních údajů, které jsme získali.

Zásady ochrany osobních údajů na webu a používání cookies

Zákazníci

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste náš zákazník, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík zákazníků a prodejů.

Osobní údaje zákazníků sbíráme hlavně za účelem plnění dohod, nebo kvůli navázání, správě a rozvoji vztahů se zákazníky, dále pro plnění obchodních funkcí a komunikace se Stora Enso.

Dodavatelé

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste dodavatel, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík dodavatelů a dalších zúčastněných stran.

Údaje o dodavatelích ve Stora Enso zpracováváme hlavně kvůli snazšímu zajištění dodávek, nákupů, vyřizování faktur a správy smluv.

Další zúčastněné strany

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste soukromý vlastník lesa, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík vlastníků lesů.
  • Pokud jste uchazeč o práci, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík uchazečů o práci.
  • Pokud jste bývalý zaměstnanec, sbíráme a zpracováváme osobní údaje podle Obecného prohlášení o ochraně osobních údajů zaměstnanců (které jsme vám poslali samostatně).
  • Pokud jste uchazeč, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík uchazečů o práci.
  • Pokud jste příbuzný zaměstnance Stora Enso, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík dodavatelů a dalších zúčastněných stran.
  • Pokud jste externí strana komunikující se Stora Enso, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů pro rejstřík dodavatelů a dalších zúčastněných stran.

Práva subjektu osobních údajů

Pokud chcete využít některého ze svých práv, které máte v rámci evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, použijte prosím tyto formuláře:

Formulář pro zákazníky, dodavatele a další zúčastněné strany na požadavek týkající se osobních údajů:
Formulář pro bývalé zaměstnance a uchazeče na požadavek týkající se osobních údajů:

Změny zásad na ochranu osobních údajů

Snažíme se průběžně vylepšovat tyto stránky, a proto se čas od času zásady ochrany osobních údajů Stora Enso můžou měnit. Pokud by došlo k výrazným změnám, pošleme vám informační zprávu, pokud takový postup vyžaduje zákon. Vítáme vás zpět na našich stránkách a doporučujeme vám vracet se zpět, abyste viděli nejnovější verzi. Tyto zásady jsme naposledy upravovali v květnu 2018.

Případné další otázky a komentáře týkající se toho, že Stora Enso je správcem údajů, posílejte na:

Ochrana osobních údajů / Stora Enso Oyj
IT & digitalizace
Závod Imatra
55800 IMATRA
Finsko

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111