Prohlášení o ochraně osobních údajů Stora Enso

Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Kontakty najdete zde
Najít kontakt
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci

Nenašli jste, co jste hledali?

Navštivte naši stránku “Kontakty”, na které vám poradíme.

Stora Enso chrání vaše soukromí a osobní údaje. Účelem Prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, jak Stora Enso Oyj, její autorizovaní partneři a přidružené organizace zpracovávají osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek a internetových služeb Stora Enso a dalších interakcí se zákazníky a partnery.

Stora Enso zpracovává osobní údaje v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Návštěvníci webových stránek

Doufáme, že se vám naše stránky líbily. Chtěli bychom vás informovat o tom, že pokud navštívíte naše www, sbíráme a zpracováváme informace uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů na webu a používání cookies ve Stora Enso.

Ve zkratce: Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu a používání cookies ve Stora Enso uvádí, jaký druh údajů sbíráme a za jakým účelem, jak používáme cookies, jaké informace sdílíme s dalšími stranami, kam informace přesouváme a jak dlouho je ukládáme. Dále jsou zde popsána vaše práva týkající se osobních údajů, které jsme získali.

Zákazníci

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste náš zákazník, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů zákazníků.

Osobní údaje zákazníků sbíráme hlavně za účelem plnění dohod, nebo kvůli navázání, správě a rozvoji vztahů se zákazníky, dále pro plnění obchodních funkcí a komunikace se Stora Enso.

Dodavatelé

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste dodavatel, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů dodavatelů a dalších zúčastněných stran.

Údaje o dodavatelích ve Stora Enso zpracováváme hlavně kvůli snazšímu zajištění dodávek, nákupů, vyřizování faktur a správy smluv.

Další zúčastněné strany

Chceme vás informovat, že:

  • Pokud jste soukromý vlastník lesa, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů vlastníků lesů.
  • Pokud jste uchazeč o práci, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o práci.
  • Pokud jste bývalý zaměstnanec, sbíráme a zpracováváme osobní údaje podle Obecného prohlášení o ochraně osobních údajů zaměstnanců (které jsme vám poslali samostatně).
  • Pokud jste uchazeč, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o práci.
  • Pokud jste příbuzný zaměstnance Stora Enso, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů dodavatelů a dalších zúčastněných stran.
  • Pokud jste externí strana komunikující se Stora Enso, sbíráme a zpracováváme osobní údaje v souladu s tím, co je uvedené v Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů dodavatelů a dalších zúčastněných stran.
  • Pokud používáte horkou linku Speak Up k nahlášení podezření na neetické chování, může společnost Stora Enso shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, jak je uvedeno v našem oznámení o ochraně osobních údajů - hlášení zneužití.

Práva subjektu osobních údajů

Pokud chcete využít některého ze svých práv, které máte v rámci evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, použijte prosím tyto formuláře:

Formulář pro zákazníky, dodavatele a další zúčastněné strany na požadavek týkající se osobních údajů:
Formulář pro bývalé zaměstnance a uchazeče na požadavek týkající se osobních údajů:

Změny zásad na ochranu osobních údajů

Snažíme se průběžně vylepšovat tyto stránky, a proto se čas od času zásady ochrany osobních údajů Stora Enso můžou měnit. Pokud by došlo k výrazným změnám, pošleme vám informační zprávu, pokud takový postup vyžaduje zákon. Vítáme vás zpět na našich stránkách a doporučujeme vám vracet se zpět, abyste viděli nejnovější verzi.

Případné další otázky a komentáře týkající se toho, že Stora Enso je správcem údajů, posílejte na:

Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finsko

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 20 46 131

Rozcestník