Zásady ochrany osobních údajů na webu a používání cookies ve Stora Enso

Když navštívíte stránky storaenso.com nebo další stránky, Stora Enso Oyj a přidružené organizace sbírají informace, které mohou být osobními údaji. V těchto zásadách se dozvíte, jak Stora Enso tyto informace sbírá a využívá.

Tyto zásady se týkají všech webových stránek skupiny Stora Enso, pokud není na stránkách uvedeno jinak. Právně odpovědným správcem všech sbíraných dat je Stora Enso Oyj (dále „Stora Enso“) nebo některá z jejích dceřinných společností, záleží na typu zpracování. Společnost Stora Enso můžete kontaktovat na:

Ochrana osobních údajů / Stora Enso Oyj
IT & digitalizace
Závod Imatra
55800 IMATRA
Finsko

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Které informace sbíráme?

Když někdo přijde na webové stránky Stora Enso, sbírá Stora Enso informace o tom, jak stránky používá, jaké stránky navštěvuje, kolik času na nich tráví, a podobné uživatelské statistiky. Stora Enso může také sbírat informace o webovém prohlížeči, který uživatel používá, o nastavení jazyka, z kterého státu přichází, z jaké stránky na Stora Enso přichází, jakou lokální síť využívá, IP adresu návštěvníka a další technické informace. Tyto informace sledujeme napříč více návštěvami. Ve většině případů se Stora Enso nesnaží zjistit identitu člověka, který přišel na webové stránky, ale z některých sbíraných údajů je možné danou osobu identifikovat.

Stora Enso sbírá informace přímo z návštěvníkova prohlížeče a připojení. Stora Enso také využívá cookies pro sběr dalších informací (více podrobností o cookies najdete níže). 

Upozorňujeme, že pokud přidáte informace do webového formuláře, například když chcete kontaktovat Stora Enso, může se sběr těchto informací získaných z formuláře a následné komunikace řídit jinými zásadami (více podrobností najdete na storaenso.com/privacy).

Proč a na základě čeho sbírá Stora Enso informace?

Stora Enso sbírá výše uvedené informace, aby mohla publikovat webové stránky a poskytovat informace na nich uvedené, aby věděla, jaké informace týkající se firmy Stora Enso připadají lidem zajímavé, aby optimalizovala služby, vzhled a obsah webových stránek a prodávala produkty a služby Stora Enso. Právním důvodem pro sběr informací je pro Stora Enso oprávněný zájem o sběr.

Jaké informace sdílí Stora Enso s dalšími subjekty?

Stora Enso obecně nesdílí získané informace s nikým mimo skupinu Stora Enso. Informace ale může sdílet v rámci skupiny.

Stora Enso také spolupracuje s dodavateli a smluvními partnery, podle zákona nazývanými zpracovatelé údajů, kterým může Stora Enso v omezené míře poskytnout informace pro technické účely nebo k nim mohou mít přístup na základě technických služeb, které poskytují. Pokud má k osobním údajům přístup zpracovatel údajů, má podle zákonných požadavků tento zpracovatel podepsanou dohodu se společností Stora Enso, která stanovuje, že s údaji bude zacházet v souladu se zákonem a s pokyny a zásadami Stora Enso.

Stora Enso může osobní údaje sdělit vládním subjektům a agenturám, pokud to požaduje zákon.

Stora Enso také používá na webu některé analytické služby třetích stran. Když navštivte stránky Stora Enso, prohlížeč může některé nebo všechny výše uvedené informace poskytnout analytické službě. Jednou ze služeb, které Stora Enso využívá, je Google Analytics. Pro více informací o Google Analytics a pro odmítnutí některých postupů Google Analytics při sběru údajů navštivte, prosím, stránku: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jak Stora Enso používá cookies?

Stora Enso používá cookies pro sběr některých z výše uvedených informací. Cookie je malý textový soubor, který se ukládá do prohlížeče na vašem počítači či jiném zařízení. Stora Enso obvykle nepoužívá cookies za účelem identifikace osob (viz vysvětlení výše), ale aby od sebe jednotlivé uživatele oddělila. Díky tomu může Stora Enso například sledovat, jak se jeden konkrétní návštěvník po webových stránkách pohybuje, aniž by věděla, o koho se jedná. Bez cookies by Stora Enso nemohla poskytovat funkce jako přihlášení nebo zapamatování jazyka, země a další volitelné možnosti.

Upozorňujeme, že třetí strany poskytující analytické služby pro Stora Enso mohou používat vlastní cookies. Pro více informací z této oblasti klikněte na výše uvedené odkazy.

Pokud by to bylo třeba, můžete kdykoli odvolat souhlas s používáním cookies, který jste dali Stora Enso, tím, že upravíte povolení ke sběru prostřednictvím tohoto odkazu: Nastavte povolení pro cookies

Použití cookies na stránkách Stora Enso můžete zakázat také v nastavení prohlížeče. Webový prohlížeč umožňuje také přesnější kontrolu nad tím, které cookies se smějí ukládat a které ne – zkontrolujte své nastavení či manuál k prohlížeči.

Upozorňujeme, že zablokování cookies pro stránky Stora Enso může mít za následek, že některé funkce nebudou fungovat.

Kam Stora Enso převádí informace?

Některé subjekty skupiny Stora Enso, zpracovatelé dat a další příjemci osobních údajů mohou mít sídlo mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor a tamní zákony na ochranu osobních údajů mohou být méně přísné než ty evropské.

V případě, že Stora Enso poskytne nebo převede osobní údaje mimo EU/EHP, zajistí, aby se přijala příslušná opatření, která zajistí ochranu údajů.

Většinou Stora Enso tyto případy řeší tak, že do dohody s příjemcem zahrne příslušná relevantní ujednání podle vzorů Evropské komise. Ujednání zaručují, že se s údaji zachází řádně i mimo EU/EHP. V některých případech ale může Stora Enso převést údaje mimo EU/EHP i bez přidání vzorových ujednání. V těchto případech buď (i) daná země přijala na ochranu místních údajů zákony které splňují standardy EU (na základě rozhodnutí, které odpovídá rozhodnutí Evropské komise), nebo (ii) daná přijímající společnost, pokud má sídlo v USA, podepsala program na ochranu soukromí schválený EU. Pokud ale neexistuje odpovídající rozhodnutí, Stora Enso obvykle dává přednost vzorovým ujednáním.

Jak dlouho Stora Enso uchovává informace?

Stora Enso obecně výše uvedené informace ukládá po dobu pěti let od návštěvy stránek Stora Enso. Stora Enso může také informace využít na sestavení celkových statistik, ve kterých se nevyužívají identifikovatelné osobní údaje, tyto neidentifikovatelné statistiky si může ponechat po neomezenou dobu.

Práva, která máte jako subjekt údajů

Navíc k ostatním právům, která ze zákona máte, máte také následující práva vztahující se k osobním údajům, které o vás máme:

  • právo požádat společnost Stora Enso o kopii všech identifikovatelných osobních údajů, které se vás týkají, a o informace, jak zpracovává vaše osobní údaje.
  • právo požádat společnost Stora Enso o opravu nesprávných nebo chybějících identifikovatelných osobních údajů, které o vaší osobě má.
  • právo požádat společnost Stora Enso o výmaz identifikovatelných osobních údajů týkajících se vaší osoby, které nezískala legální cestou.
  • právo požádat společnost Stora Enso, aby údaje uvedené výše nevymazala, ale aby je dále nezpracovávala, i když si je uchová.
  • právo požádat společnost Stora Enso, aby omezila zpracování vašich údajů po dobu, než dostanete odpověď na zákonný požadavek o zastavení zpracování vašich osobních údajů.
  • právo vznést námitky proti dostatečnému oprávněnému zájmu společnosti Stora Enso, podle nichž ve vaší konkrétní situaci nemá Stora Enso sbírat některé konkrétní identifikovatelné údaje týkající se vaší osoby.
  • právo vznést námitky proti tomu, že Stora Enso využívá osobní údaje pro přímé marketingové účely.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte Stora Enso prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Stora Enso odpoví co nejdříve, ale nejpozději do měsíce od zaslání požadavku. Pokud Stora Enso z nějakého důvodu váš požadavek zamítne, musí uvést důvod zamítnutí.

Pokud se domníváte, že Stora Enso nezpracovává vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo poslat stížnost inspektorovi na ochranu údajů ve státě EU, kde žijete nebo pracujete. Stížnost je možné také poslat inspektorovi ochrany údajů ve státě, kde mělo k protizákonnému jednání dojít.

Ochrana osobních údajů na webových stránkách

Dokumenty