Oznámení o ochraně osobních údajů na webu Stora Enso

16. 9. 2022

Stora Enso Oyj a její přidružené společnosti (dále jen „Stora Enso“) se zavázali chránit soukromí návštěvníků (dále jen „vy“) při návštěvě našich webových stránek storaenso.com nebo služeb dostupných prostřednictvím našich webových stránek. Toto oznámení vám poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje společnost Stora Enso shromažďuje a jak a za jakými účely mohou být údaje zpracovávány. Toto oznámení se týká všech webových stránek skupiny Stora Enso, pokud není na stránkách uvedeno jinak.

Správce údajů

Stora Enso Oyj a její dceřiné společnosti jsou společnými správci údajů, pokud jde o osobní údaje. Stora Enso Oyj společně zpracovává a sdílí údaje shromážděné prostřednictvím tohoto webu se svými dceřinými společnostmi. Společnost Stora Enso můžete kontaktovat ohledně jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů ve vztahu k webovým stránkám a službám poskytovaným prostřednictvím těchto webů, na:

Adresa:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finsko

E-mail:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v souladu s následujícími postupy a příslušnými právními předpisy o ochraně údajů.

Shromažďování osobních údajů a účely a právní základ jejich použití

Když navštívíte náš web

Když navštívíte některý z webů Stora Enso, společnost Stora Enso shromažďuje a ukládá některé informace, včetně:

 • IP adresy vašeho zařízení;
 • data a času vstupu a délky návštěvy;
 • názvu a URL navštívené stránky;
 • webu, ze kterého je získán přístup;
 • použitého prohlížeče;
 • informací o nastavení jazyka;
 • operačního systému vašeho zařízení a totožnosti vašeho poskytovatele přístupu, je-li to relevantní.

Údaje jsou zpracovávány pro následující účely na základě oprávněného zájmu společnosti Stora Enso z důvodu:

 • zajištění a zlepšení výkonu webu;
 • optimalizace obsahu, grafické úpravy a funkcí webových stránek;
 • analýzy zabezpečení a stability systému, a rovněž
 • pro další administrativní účely.

Pro tyto účely se Stora Enso nesnaží zjistit identitu člověka, který vstoupil na webové stránky, ale z některých shromážděných údajů je možné danou osobu identifikovat.

Pokud se rozhodnete kontaktovat Stora Enso prostřednictvím odeslání některého z našich formulářů, budeme ukládat kontaktní údaje, které poskytnete, a metriky, například technické problémy s formuláři. Dále, pokud budete souhlasit s používám cookies, budeme rovněž shromažďovat údaje týkající se interakcí uživatele s webovými stránkami Stora Enso včetně událostí, výsledků, cílů a zobrazení stránek. Veškeré údaje, které uchováváme, používáme následně k optimalizaci uživatelského prostředí prostřednictvím nabízení personalizovaného obsahu. Podrobnější informace o cookies a analýze služeb najdete níže.

Když se obrátíte na společnost Stora Enso s žádostí o informace o produktech, službách a další informace, které vás zajímají

Pokud si přejete více informací o produktech, službách, dokumentech nebo jiné oblasti zájmu společnosti Stora Enso, žádáme vás, abyste nám poskytli své osobní kontaktní údaje (obvykle jméno, titul, organizace, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, název společnosti), abychom vás mohli kontaktovat. Informace budou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu pro účely splnění vašeho požadavku a, pokud jste povolili cookies, pro zlepšení personalizace obsahu. Sleduje se e-mailová komunikace, kterou od nás dostáváte, abychom zjistili, jaký obsah je pro vás zajímavý, a sledovali možné technické problémy s doručováním e-mailů.

Když se přihlásíte k odběru našeho e-mailového marketingu

Když poskytnete svůj souhlas a vaše osobní kontaktní údaje (obvykle jméno, titul, organizace, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, název společnosti), použijeme tyto údaje k zasílání našeho e-mailového marketingu, jako jsou zpravodaje a pozvánky na akce. Sleduje se odesílání e-mailového marketingu, aby se zjistilo, jaký obsah je pro vás zajímavý, a aby se obsah vyvíjel na základě preferencí. Odběr konkrétního nebo veškerého e-marketingu a sledování můžete kdykoli zrušit a své preference e-marketingu můžete spravovat pomocí odkazu na konci každého marketingového e-mailu. Dále můžete kdykoli poslat e-mail na adresu data.privacy@storaenso.com a informovat nás o vašem odvolání souhlasu.

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek a zadáte objednávku produktů

Pokud objednáváte naše produkty prostřednictvím některého z našich online obchodů, žádáme vás, abyste poskytli nezbytné informace, díky čemuž jsme schopni uzavřít transakci a zajistit dodání produktu. Obvykle musíte uvést své jméno a příjmení, název a adresu společnosti, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu a nastavit heslo pro svůj účet. Tento uživatelský účet není veřejně viditelný. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli se společností Stora Enso registrací uživatelského účtu v našem obchodě.

Jak Stora Enso používá soubory cookie?

Soubory cookie používáme na našich webových stránkách. Stora Enso nepoužívá soubory cookie za účelem identifikace osob, ale aby od sebe jednotlivé uživatele oddělila. Díky tomu může Stora Enso například sledovat, jak se jeden konkrétní návštěvník po webových stránkách pohybuje, aniž by věděla, o koho se jedná. Bez souborů cookie by Stora Enso nemohla poskytovat funkce jako přihlášení nebo zapamatování jazyka, země a další volitelné možnosti. Upozorňujeme, že zablokování cookies pro stránky Stora Enso může mít za následek, že některé funkce nebudou fungovat.

Používáme také statistické soubory cookie, včetně sledování webových stránek a e-mailové komunikace, abychom zaznamenali používání našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Kromě analytických měřítek používáme rovněž marketingové soubory cookie. Účelem marketingových nástrojů je zvýšit marketingovou relevanci a personalizaci pro uživatele, kteří již projevili zájem o náš obsah, služby a produkty. Preference, statistické a marketingové soubory cookie se v našich marketingových procesech také používají k pochopení obchodní relevance přijatých kontaktů, takzvaných potenciálních zákazníků. To se provádí např. kombinací dat souborů cookie s některými dalšími informacemi, jako jsou například průmyslové databáze.

Preference, statistické a marketingové soubory cookie se používají na základě vašeho souhlasu. Můžete kdykoli odvolat souhlas s používáním souborů cookie, který jste udělili společnosti Stora Enso, tím, že upravíte povolení ke sběru prostřednictvím tohoto odkazu. Použití souborů cookie na stránkách Stora Enso můžete zakázat také v nastavení prohlížeče. Webový prohlížeč umožňuje také přesnější kontrolu nad tím, které soubory cookie se smějí ukládat a které ne – zkontrolujte své nastavení či manuál k prohlížeči.

Podrobné informace o souborech cookie, o účelech, pro které je používáme, a o správě vašich předvoleb pro soubory cookie naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.

Sdílení a zveřejňování osobních údajů

Stora Enso obecně nesdílí a nikdy neprodává informace mimo skupinu Stora Enso. Informace ale může sdílet v rámci skupiny. Stora Enso může osobní údaje sdělit vládním subjektům a agenturám, pokud to požaduje zákon.

Stora Enso spolupracuje s určitými poskytovateli služeb třetích stran, kterým může v omezené míře poskytnout informace pro technické účely nebo k nim mohou mít přístup na základě technických služeb, údržby, uživatelských analýz, statistických a marketingových služeb, které poskytují. Mezi tyto poskytovatele služeb patří poskytovatelé IT služeb, společnosti poskytující marketingové služby, konzultanti a společnosti poskytující služby v oblasti sociálních médií. Pokud má k osobním údajům přístup poskytovatel služeb, má podle zákonných požadavků tento poskytovatel služeb podepsanou dohodu se společností Stora Enso, která stanovuje, že s údaji bude zacházet v souladu se zákonem, s pokyny a zásadami Stora Enso a s tímto upozorněním.

Některé subjekty skupiny a poskytovatelé služeb společnosti Stora Enso se mohou nacházet mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V případě, že společnost Stora Enso zveřejní nebo předá osobní údaje mimo EU/EHP, zajistí, aby byla zachována dostatečná úroveň ochrany údajů s příslušnými zárukami, např. podpisem vzorových doložek Evropské komise se stranou, která údaje přijímá.

Uchovávání údajů

Společnost Stora Enso obecně ukládá informace, které poskytnete během svých návštěv, maximálně po dobu jednoho roku od vaší návštěvy na webu Stora Enso. V případě, že dojde k události spojené s bezpečností, mohou být tato data uložena, dokud nebude případ vyřešen. Společnost Stora Enso může také informace využít na sestavení celkových statistik, ve kterých se nevyužívají identifikovatelné osobní údaje, tyto neidentifikovatelné statistiky si může ponechat po neomezenou dobu.

Bezpečnost

Společnost Stora Enso uplatnila příslušná technická a organizační opatření na ochranu údajů. Během vaší návštěvy webu používáme proces SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s moderními šifrovacími metodami. Přístup našich zaměstnanců a poskytovatelů služeb k údajům je poskytován osobám, které přístup potřebují, aby mohly plnit úkoly a povinnosti týkající se jejich funkcí v rámci společnosti Stora Enso.

Práva, která máte jako subjekt údajů

Navíc k ostatním právům, která ze zákona máte, máte také následující práva vztahující se k osobním údajům, které o vás máme:

 • Právo požádat, aby vám společnost Stora Enso poskytla kopii všech identifikovatelných osobních údajů zpracovávaných společností Stora Enso.
 • Právo požádat společnost Stora Enso o opravu nesprávných nebo chybějících identifikovatelných osobních údajů, které o vaší osobě má.
 • Právo požádat společnost Stora Enso o výmaz identifikovatelných osobních údajů týkajících se vaší osoby, které nezískala legální cestou.
 • Právo požádat společnost Stora Enso, aby osobní údaje uvedené výše nevymazala, ale aby je dále nezpracovávala, i když si je uchová.
 • Právo požádat společnost Stora Enso, aby omezila zpracování vašich osobních údajů po dobu, než dostanete odpověď na zákonný požadavek o zastavení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitky proti dostatečnému oprávněnému zájmu společnosti Stora Enso, podle nichž ve vaší konkrétní situaci nemá Stora Enso sbírat některé konkrétní identifikovatelné údaje týkající se vaší osoby.
 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas udělený společnosti Stora Enso.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte Stora Enso prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Stora Enso odpoví co nejdříve, ale nejpozději do měsíce od zaslání požadavku. Pokud Stora Enso z nějakého důvodu váš požadavek zamítne, musí uvést důvod zamítnutí.

Pokud se domníváte, že Stora Enso nezpracovává vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo poslat stížnost inspektorovi na ochranu údajů ve státě EU, kde žijete nebo pracujete. Stížnost je možné také poslat inspektorovi ochrany údajů ve státě, kde mělo k protizákonnému jednání dojít.

Dokumenty

Rozcestník