Kariéra

Práce ve Stora Enso

Stora Enso nabízí smysluplnou a uspokojující kariéru a příležitost přispět k budování obnovitelnější a udržitelnější budoucnosti. Níže naleznete stručný přehled některých témat, o kterých se dozvíte mnohem víc, když se připojíte k týmu Stora Enso. Úplné informace o práci v naší společnosti naleznete v hlavní sekci Kariéra na našich webových stránkách v angličtině zde.

Ve Stora Enso věříme, že všechno, co se dnes vyrábí z fosilních materiálů, bude zítra možné vyrobit ze dřeva. Pokud tomu také věříte, připojte se k nám!

Smysluplná kariéra

Ve Stora Enso si svou kariéru utváříte sami a my se snažíme, aby to byla cesta smysluplná, inspirující a motivující. Její součástí mnohou být úkoly s mezinárodním dosahem, programy rozvíjející schopnosti vést lidi i postupové výcviky. Zvláštní pozornost věnujeme plánování kariérního postupu, abyste mohli plně využít své jedinečné talenty.
Ve Stora Enso spojíte síly s přibližně 26 000 kolegy – je to široké spektrum lidí s různým zázemím a dovednostmi, ale všechny spojuje zájem o potenciál biomateriálů, papíru, obalů a dřevěných konstrukcí.

Příležitost dělat správné věci

Jakožto zaměstnanec společnosti Stora Enso přispějete k vytváření udržitelnějšího světa, protože se budete podílet na vývoji řešení obnovitelných materiálů ze dřeva, která mohou v mnoha oblastech nahradit neobnovitelné materiály.

V souladu s našimi hodnotami „vést“ a „dělat správné věci“ se snažíme pomáhat našim pracovníkům nacházet rovnováhu mezi prací a osobním životem – proto se neustále zabýváme otázkami spokojenosti, motivace a rozvoje zaměstnanců.

Hodnota v rozmanitosti

Věříme, že rozmanitost posiluje naši konkurenceschopnost, a snažíme se brát ohled na specifika kultur, ve kterých působíme. Díky rozmanitosti v pracovních týmech objevujeme různé perspektivy a vystavujeme zajeté způsoby myšlení novým výzvám. To přispívá k přijímání lepších rozhodnutí. Skutečně nás zajímají vaše schopnosti a zkušenosti, pohlaví, věk, kulturní zázemí i osobnost, protože ve Stora Enso usilujeme o rozmanitost. A zásadním předpokladem napříč pozicemi je, aby zaměstnanec vytvářel prostředí, kde je respektována a oceňována individuální odlišnost.