Oldřich Štěrba

Works Council, Odborová organizace


Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Kontakty najdete zde
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci

Ve Stora Enso zastupuji odborovou organizaci a tedy mám na starosti péči o zaměstnance. Naslouchám jejich názorům a požadavkům, poté je zpracuji a projednávám s vedením společnosti. Pro zaměstnance rovněž organizuji různé aktivity, preventivní akce, spolupracuji na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v neposlední řadě vedu za zaměstnance kolektivní vyjednávání.

Stora Enso, od níž jsem první pracovní nabídku získal již v roce 1999 přes Úřad práce, poskytuje stabilitu zaměstnání, čehož si velmi cením. Kromě toho Stora Enso neustále usiluje o zvyšování podílu využití obnovitelných zdrojů nejen ve stavebnictví, ale i v jiných průmyslových oblastech, a proto je rozhodně doporučeníhodná pro všechny, kteří hledají stabilní zaměstnání a otázka udržitelnosti jim není lhostejná.

Oldřich Štěrba

Works Council, Odborová organizace

Location: Ždírec

Rozcestník