Teemu Salmi ze Stora Enso získal ocenění CIO roku

PublishedXX
Ředitel IT (CIO) ve Stora Enso Teemu Salmi získal ocenění CIO roku na události, kterou pořádá Alma Talent. Teemu byl oceněn za zásadní dopad, který měly informační technologie a digitalizace na transformační cestu, která firmu Stora Enso přeměnila z tradiční papírenské a kartonážní společnosti na společnost vyrábějící obnovitelné materiály.

Díky strategickému zaměření na inovace, informační technologie a digitalizaci prošla společnost Stora Enso rychlou transformací, která vyústila v lepší obsluhu zákazníků a vznik nových služeb.

Titul CIO roku se uděloval už po patnácté. Cenu dostávají organizace a vedoucí jejich IT oddělení za významné úspěchy. Při výběru se zohledňuje dobře řízená infrastruktura a technologické prostředí, ale i to, jak technologie pomáhají rozvoji nových obchodních příležitostí. V letošním roce ocenění CIO roku získal Teemu Salmi, CIO a šéf IT a digitalizace ze Stora Enso.

„V konkurenci více než 150 dalších CIO z finských firem zvítězil a ocenění CIO roku 2020 získal Teemu Salmi. Porota ocenila, jak Teemu ze své pozice přispěl k tomu, aby se technologie, digitalizace a spolupráce na startupech staly nedílnou součástí celkové firemní strategie. Navíc jeho odpovědnost za IT, digitalizaci a rozvoj firemních procesů dalece přesahuje to, co bylo typickými kompetencemi CIO jen pár let zpátky,“ říká předseda poroty Tomi Dahlberg.

„Jsem skutečně šťastný a vděčný, že jsem získal toto ocenění. Chci také zdůraznit, že všechny úspěchy jsou výsledkem kolektivního snažení, protože za nimi stojí celé oddělení IT a digitalizace. Ocenění ukazuje, že společnost Stora Enso je na správné cestě ve smyslu efektivního využívání technologií a digitalizace pro obchodní účely,“ říká Teemu Salmi.

Výběrový proces probíhal formou 360° rozhovorů s nadřízenými, spolupracovníky a podřízenými třech vybraných finalistů. Kromě Tomiho Dahlberga v porotě zasedali CIO společnosti Valmet Janne Puustinen, CIO společnosti Neste Tommi Tuovila, Digital Director roku 2019 Janne Viskari, předseda Business Technology Standard Forum Juha Huovinen, ředitelka Business Technology Standard Forum Katri Kolesnik a hlavní redaktor Tivi Harri Junttila.

CIO roku 2020 byl vyhlášen 4. června na živém webináři a slavnostní předání cen se bude konat v druhé polovině roku.


Teemu Salmi

Foto: Tobias Ohls

CIO a šéf digitalizace

Jakožto CIO a šéf digitalizace ve Stora Enso je Teemu zodpovědný za strategii a vykonávání všech IT služeb na úrovní celé skupiny a také za strategii digitalizace celé skupiny. Navíc se v rámci celé skupiny stará i o rozvoj procesů.

Když do společnosti Stora Enso nastoupil, měl za sebou více než 18 let zkušeností ve vedoucích pozicích v různých průmyslových odvětvích. V minulosti zastával vedoucí pozice v telekomunikačním průmyslu, byl vedoucím prodeje, ale i vedoucím dodávek a transformace velkých podniků. Těsně před příchodem do Stora Enso byl Teemu viceprezidentem společnosti Ericsson v oblasti IT & Cloud pro Blízký východ a severovýchodní Afriku.