Podporujeme Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku

Jak vám můžeme pomoci?

Chcete se dozvědět více o Stora Enso?

Jak vám můžeme pomoci?

Pošlete nám zprávu
Napište nám
Kontakty najdete zde
Najít kontakt
Najděte práci ve Stora Enso
Získat práci
Také díky společnosti Stora Enso má nyní Drachtinka k dispozici sociální automobil, který je využíván k přepravě jejích klientů – návštěvě hřbitova, kostela, k výletům a na nákupy. „Dary jsou pro naši organizaci velmi důležitým zdrojem příjmů, které můžeme využít pro pořízení zařízení a věcí, na které nezbývají finanční prostředky určené na běžný provoz, upřesňuje ředitelka Domova seniorů Miroslava Kábelová.

Služby v domovech pro seniory lze obecně rozdělit na standardní a nadstandardní. Ty standardní (pobyt, strava, zdravotní péče, základní volnočasové aktivity) lze uhradit z příspěvků klientů a příspěvku od zřizovatele potažmo státu. Chce-li domov cokoli nadstandardního, obrací se zpravidla s prosbou ke sponzorům. „Podpora místních komunit je součástí filozofie Stora Enso a rádi se podílíme na podobných dobročinných projektech,“ řekl jednatel Stora Enso v České republice František Vomočil.

Péče o potřebné je podle ředitelky Kábelové určitým měřítkem vyspělosti a kultury národa. „Moje ideální představa je opřena participaci a přijetí odpovědnosti nás všech. Není to jen stát, který se musí starat. Vyhledávání dalších zdrojů je a bude nezbytné,“ vysvětlila svůj postoj paní ředitelka.