En plastfri framtid

Allt som kan tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av träd imorgon

Stora Enso har som mål att i största möjliga utsträckning ersätta fossilbaserade material med träbaserade, förnybara material och bana väg för en mer miljövänlig livsstil.

Plast som framställs av olja kan visserligen återvinnas men plast blir aldrig förnybar. Papper, kartong och biobaserade material är förnybara och återvinningsbara och som alternativ till fossilbaserade produkter bidrar de till att minska koldioxidutsläppen. Fortlöpande innovationsarbete gör fiberbaserade material lika starka, lättviktiga och mångsidiga som fossilbaserad plast och andra icke förnybara material.

Att ersätta fossilbaserade plaster med förnybara material är en gradvis process som inte kommer att ske över en natt. Vi kan inte helt ta bort plasten men vi kan minska mängden plast. I framtiden kommer våra dagligvaruförpackningar att vara gjorda av trä. Framtidens förpackningar kommer att finnas i många olika former och storlekar och kommer att vara förnybara, återvinningsbara och många gånger också biologiskt nedbrytbara. De kommer att tillverkas av olika träbaserade material som cellulosa, kartong och papper, mikrofibrillär cellulosa och biokompositer, liksom av virkesbaserad och växtbaserad plast.

Träbaserade material har stor potential även utanför förpackningsområdet. Stora Ensos innovationsarbete har fokus både på vidareutveckling av befintliga träbaserade produkter och på nya områden som miljövänliga barriärskikt, intelligenta förpackningar, biobaserad kolfiber, biobaserat kol, biobaserade plaster, dissolvingmassa och nya cellulosamaterial.