Kannatamme vastuullista metsänhoitoa ja sidosryhmädialogia

Osana maailmanlaajuista pohjoisten metsien suojelukampanjaansa Greenpeace on julkaissut raportin “How Europe’s Tissue Giant Is Wiping Away The Boreal” (“Eurooppalainen pehmopaperijätti pyyhkii pois boreaaliset metsät”), jossa vaaditaan pohjoisten metsien laajempaa suojelua. Greenpeace syyttää raportissa Metsähallitusta vanhojen metsien hakkuista Kainuun alueella Koillis-Suomessa, ja Stora Enso mainitaan muiden yritysten joukossa yhtenä Metsähallituksen puun ostajana.

Stora Enso on sitoutunut metsäsertifiointiin, puun alkuperän varmentamiseen ja avoimeen vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. Varmistamme aina, että kaikki käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Puun ja kuidun hankintaa sekä maankäyttöä koskevat politiikkamme takaa, että Stora Enso ei osta puuta suojelualueilta; metsistä, joiden tulevasta suojelusta on sovittu; tai metsistä, joissa puunkorjuu olisi uhka korkeille suojeluarvoille (High Conservation Values, HCV). Emme myöskään osta puuta tai kuitua laajoilta koskemattomilta metsäalueilta (Intact Forest Landscapes, IFL), joiden tulevasta suojelusta on sovittu paikallisten sidosryhmädialogien tuloksena. Käytämme useita työkaluja, kuten kolmansien osapuolien varmentamia seurantajärjestelmiä varmistaaksemme, että puuntoimittajamme käyttäytyvät periaatteidemme mukaisesti.

Kuten Stora Enso on aiemmin todennut, yhtiölle ei toimiteta raakapuuta kiistanalaisilta alueilta Kainuussa ennen kuin tilanne on ratkaistu dialogin avulla.

Uskomme, että laajat koskemattomat metsäalueet (IFL) ja muut korkeiden suojeluarvojen alueet (HCV) voidaan kestävimmin turvata niiden kansallisten ja paikallisten sidosryhmäprosessien kautta, joissa nämä käsitteet on kehitetty. Stora Ensolle on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki sidosryhmät osallistuvat näihin vuoropuheluihin.

Me Stora Ensolla uskomme, että metsien monimuotoisuuden turvaaminen on yksi menestyksekkään biotalouden kulmakivistä. Käymme mielellämme keskustelua näistä aiheista kansalaisjärjestöjen, asiakkaiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa.


Lisätietoja:

Ulrika Lilja, viestintäjohtaja
ulrika.lilja(a)storaenso.com
puh. +46 72 221 9228

Noel Morrin, yritysvastuujohtaja
noel.morrin(a)storaenso.com
puh. +46 7307 68898