Työmaainfo

Tervetuloa Heinolan Flutingtehtaalle!

Meillä turvallisuus on ensisijaisen tärkeä ja jatkuvasti kehitettävä asia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jonka saavutamme vain noudattamalla ohjeita ja määräyksiä yhdessä

Edellytämme, että mahdollisiin turvallisuuspoikkeamiin, turvattomaan tekemiseen sekä siisteyteen ja järjestykseen puututaan aktiivisesti, jolloin varmistetaan jokaisen henkilön pääseminen terveenä kotiin.

Toivomme kaikkien tehtaalla työskentelevien osallistuvan turvallisuuden kehittämiseen puuttumalla turvattomaan työskentelyyn ja tekemällä turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Kehittämällä jatkuvasti toimintatapoja ja etsimällä turvallisempia työskentelymenetelmiä voimme tehdä Heinolan Flutingtehtaasta turvallisemman työpaikan.

 

Katja Metsäranta
Tehtaanjohtaja, Stora Enso Oyj

Paavo Hassinen 
Tulosyksikön päällikkö, Efora Oy