Stora Enso työnantajana

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Enso tarjoaa hyviä ja palkitsevia uramahdollisuuksia sekä tilaisuuden edistää uusiutuvaa ja vastuullista tulevaisuutta.

Me Stora Ensolla uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Jos sinäkin ajattelet näin, lähde mukaan tälle matkalle kanssamme.

Palkitseva urapolku

Stora Ensolla pääset itse päättämään urasi suunnasta, ja me pyrimme luomaan urapolkuja, jotka palkitsevat, innostavat ja motivoivat. Tällaisia ovat kansainväliset työtehtävät, johtajuuskoulutusohjelmat ja vastavalmistuneiden harjoittelupaikat. Kiinnitämme erityistä huomiota uralla etenemisen suunnitteluun, jotta voimme yhdessä hyödyntää ainutlaatuista osaamistasi.

Stora Ensolla saat noin 22 000 työtoveria – laajan kirjon ihmisiä, joilla on erilaiset taustat ja erilaista osaamista ja jotka kaikki keskittyvät biomateriaalien, paperin, pakkausten ja puurakennustuotteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Työntekijöidemme esittelyvideoista saat tietoa erilaisista työtehtävistä Stora Ensolla ja pääset kurkistamaan, millaista on työskennellä johtavan maailmanlaajuisen uusiutuvien materiaalien yhtiön palveluksessa.

Sinun tilaisuutesi toimia oikein

Stora Enson työntekijänä edistät vastuullisemman maailman luomista auttamalla kehittämään metsästä peräisin olevia uusiutuvia materiaaliratkaisuja, joilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja eri käyttötarkoituksissa.

Arvomme ovat ”Johda” ja ”Toimi oikein”. Niiden mukaisesti pyrimme tukemaan työntekijöitämme, jotta he saavuttavat heille sopivan työn ja vapaa-ajan tasapainon. Kehitämme myös jatkuvasti työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota.

Moninaisuus on vahvuus

Uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja pyrimme heijastamaan yhteiskuntia, joissa toimimme. Monimuotoiset tiimit antavat meille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia ja haastaa ajattelutapaamme, mikä parantaa päätöksentekoa. Jotta hyödymme monimuotoisista, erilaisista tiimeistä, tarvitsemme osallistavia työyhteisöjä, joissa kunnioitetaan ja arvostetaan yksilöllisiä eroja. Erilaiset ulottuvuudet, kuten taidot ja kokemukset, sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta ja persoonallisuus, ovat Stora Enson kannalta tärkeitä, kun tavoitteena on monimuotoisuus. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä kysyttäessä monimuotoisuudesta 84% (83%) työntekijöistämme vastasi, että heidän johtonsa pystyy luomaan monimuotoisia tiimejä. Tavoitteenamme oli, että 80% vastaajista vastaa myönteisesti. Sukupuolten välisen monimuotoisuuden osalta tavoitteenamme oli saavuttaa 76% miesten ja 24% naisten sukupuolijakauma ylempien johtajien joukossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2019 lopussa suhde oli 76% (80%) miehiä ja 24% (20%) naisia. Konsernijohtoryhmässä oli viisi naista ja kuusi miestä vuonna 2019. Equileapin vuoden 2019 raportissa, jossa arvioitiin sukupuolten tasa-arvoa 3 000 julkisessa yrityksessä, Stora Enso sijoittui sijalle 29 maailmanlaajuisesti ja sijalle 1 Suomessa. Vuonna 2019 Stora Enso sai myös korkeimmat pisteet FINDIX-raportissa, jossa tutkittiin johtoryhmien ja hallituksen monimuotoisuutta 89 suomalaisessa yrityksessä

Työntekijöiden jakauma eri maissa

 

Naistyöntekijöiden osuus Stora Ensolla

 

Työympäristömme 

Kaikki kotiin turvallisesti, joka päiväStora Enson tavoitteena on olla tapaturmaton työpaikka. Kannustamme kaikkia turvallisuuskulttuuriin ja korostamme, että jokainen vastaa itse siitä, että turvallisuusohjeita noudatetaan – odotamme tätä ylimmältä johdolta ja kaikilta työntekijöiltämme.

Johtajuus

Kaikki kotiin turvallisesti, joka päiväStora Enson tavoitteena on olla tapaturmaton työpaikka. Kannustamme kaikkia turvallisuuskulttuuriin ja korostamme, että jokainen vastaa itse siitä, että turvallisuusohjeita noudatetaan – odotamme tätä ylimmältä johdolta ja kaikilta työntekijöiltämme.

Osaamisen johtaminen

Suorituksen johtaminen on tärkeä osa työntekijöidemme sitouttamista ja motivointia. Asetamme ja viestimme työntekijöillemme selkeät tavoitteet, autamme heitä ymmärtämään, kuinka he voivat edistää yrityksen menestystä, ja tarjoamme kehitysmahdollisuuksia sekä säännöllistä palautetta. Vuotuiset työntekijöidemme suoritusarvioinnit ovat tärkeä osa suorituskykyämme. 

Oikeudenmukaiset työskentelyolosuhteet

Pidämme huolta kaikista työntekijöistämme ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan täysin ihmisoikeuksia koko toiminnassamme. Kaikkien Stora Enson yksiköiden odotetaan toimivan järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Yksiköiden on myös noudatettava työoloja koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotta voimme luoda työympäristön, jossa työntekijät ovat sekä motivoituneita että kykeneviä suorittamaan työnsä. Nämä vaatimukset koskevat muun muassa työaikaa, työntekijöiden perusoikeuksia, työoloja ja syrjimättömyyttä.

 

Tarkoitus ja arvotVastuullisuusOur Inspiration centre (ENG)

Tutustu työntekijöihimme – kaksi uratarinaa

Videolla kaksi ammattilaistamme kertovat omasta työstään – miksi juuri heille on tärkeää työskennellä Stora Ensossa, uusiutuvien materiaalien yhtiössä.

Uskomme, että tulevaisuus perustuu puuhun ja uusiutuvuuteen. Lähde kanssamme luomaan uusiutuvaa tulevaisuutta ja vastuullista ilmastoa.

Oikotiet