Tavoitteena entistä monimuotoisempi ja inklusiivisempi työpaikka

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Kaksi vuotta sitten Stora Ensolla käynnistettiin maailmanlaajuinen ”We Belong Here” -ohjelma, jonka tavoitteena oli lisätä tietoutta monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden tärkeydestä yhtiössä. Ohjelmaan osallistui yli 19 000 storaensolaista. Tuloksena on entistä parempi tietoisuus monimuotoisuudesta ja sitä tukevasta hyväksyttävästä käytöksestä.

”Stora Ensolla on nollatoleranssi syrjintää, häirintää ja kiusaamista kohtaan. Tämä sai meidät miettimään, miten voisimme entistä paremmin inspiroida kaikkia storaensolaisia keskustelemaan syrjimättömyyden ja monimuotoisuuden tärkeydestä. Silloin saimme idean ”We Belong Here” -ohjelmasta”, sanoo Stora Enson Senior Vice President Ethics and Compliance Pontus Selderman.

Helmikuussa 2021 käynnistyneeseen ja vuoden 2022 lopussa päättyneeseen ”We Belong Here” -ohjelmaan osallistui yli 19 000 storaensolaista, mikä tarkoittaa yli 90 prosenttia yhtiön henkilöstöstä.

Stora Enson maailmanlaajuisen ”We Belong Here” -ohjelman tärkeimpinä tavoitteina oli lisätä työntekijöiden tietoisuutta tärkeästä monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden teemasta sekä niiden hyödyistä, rohkaista työntekijöitä kertomaan havaitsemastaan epäasiallisesta käytöksestä sekä muistuttaa turvallisuuden, kuulumisen ja osallisuuden tunteen tärkeydestä hyvälle ja välittävälle työyhteisölle.

”Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja syrjimättömyys ovat meille tärkeitä sillä haluamme, että jokainen storaensolainen kokee kuuluvansa joukkoon omana ainutlaatuisena itsenään ja tuntee olonsa turvalliseksi työpaikalla. Osallisuuden ja turvallisuuden tunteella on myös valtava merkitys yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille”, sanoo Stora Enson Head of People Ethics Johanna Puranen.

Tosielämän tilanteita näkyväksi videotarinoiden avulla

Osana ”We Belong Here” -ohjelmaa Stora Ensolla järjestettiin satoja työpajoja ympäri maailman, joissa tuotiin lavastettujen, mutta tosielämään pohjautuvien videotarinoiden avulla näkyväksi erilaisia esimerkkejä tilanteista, joissa oli koettu tapahtuneen epäasiallista käytöstä.

Stora Enson HR-tiimissä Compensation & Benefits Specialistina työskentelevä Laura Ikäheimonen ja Stora Enson Imatran tehtailla 60 laboratoriotyöntekijän esihenkilö työskentelevä laatupalvelupäällikkö Johanna Hyvärinen osallistuivat useampaan ”We Belong Here” -työpajaan, jotka he kokivat loistaviksi keskustelufoorumeiksi syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

”Monimuotoisuus työpaikalla tarkoittaa minulle muun muassa sitä, että otamme kaikki mukaan samalle viivalle ja hyväksymme toistemme erilaisuudet. Koen, että työyhteisö on sitä rikkaampi mitä aidommin jokainen uskaltaa olla omanlaisensa, sillä jokainen on yhtä tärkeä osa työyhteisöä”, sanoo Ikäheimonen.

”We Belong here” -työpajoissa toimme näkyväksi tilanteita, joissa inklusiivisuus ei ollut toteutunut syystä tai toisesta ja keskustelimme mitä meidän tulisi oppia. Lähtökohtaisesti jokaisen pitäisi kokea työpaikka turvallisena ja tietää miten toimia, jos joutuu syrjinnän, kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi – ja puuttua myös asiaan, jos havaitsee sen kohdistuvan työkaveriin. Työyhteisöllä on paremmat edellytykset kehittyä, kun osaamme huomioida erilaiset näkökannat”, sanoo Ikäheimonen.

"Työpajan videot herättivät todella paljon keskustelua tiimissämme. Keskustelimme paljon esimerkiksi kuuntelemisen tärkeydestä ja merkityksestä. Jos tuntee, ettei tule kuulluksi, monet muut osallisuutta edistävät toimet saattavat helposti vesittyä. Yhteisenä ideana kehitimme tiimillemme pelisäännöt, joissa kuvaillaan esimerkiksi, miten odotamme jokaisen toimivan työyhteisössämme. Toivon, että ohjelman myötä tiimilläni on voimaa puolustaa jäsentään, jos tämä on joutumassa epäasiallisen kohtelun kohteeksi”, sanoo Hyvärinen.

Tuloksena entistä parempi tietoisuus monimuotoisuudesta

Stora Enson henkilöstöltä saadun palautteen mukaan tietoisuus monimuotoisuudesta, sen tärkeydestä ja sitä tukevasta hyväksyttävästä käytöksestä on lisääntynyt ”We Belong Here” -ohjelman myötä.

”On todella hienoa, että tietoisuus monimuotoisuudesta on lisääntynyt Stora Ensolla ”We Belong Here” -ohjelman myötä. Olemme myös huomanneet, että työntekijämme kokevat olevansa entistä valmiimpia kertomaan avoimesti mahdollisista huolenaiheistaan tai eriävistä mielipiteistään. Toivon, että ohjelman innostamana mahdollisiin väärinkäytöstilanteisiin puututtaisiin jo niin varhaisessa vaiheessa, että ne eivät pääsisi eskaloitumaan häirintä-, syrjintä- tai kiusaamistapauksiksi”, sanoo Stora Enson Head of People Ethics Johanna Puranen.

Stora Ensolla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen huolenaiheestaan nimettömästi yhtiön Speak Up -hotlinen kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös pienistä asioista tai epäilyksistä.

Haluaisitko työskennellä vastuullisessa yrityksessä? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme urasivuillamme.

Pikalinkit