Yhtiökokous

Yhtiökokous 2020

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4. kesäkuuta 2020 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voinut saapua kokouspaikalle. Kokouksessa oli edustettuna 2 488 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 468 miljoonaa osaketta ja 192 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 91 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.6.2020 merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan arviolta 15.6.2020.

Kokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallitus päättää harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,35 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Osingon jakamisesta päätetään myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19-pandemian vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja likviditeettiin. Osinkoa voidaan valtuutuksen nojalla jakaa myös useammassa erässä.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Stråberg, ja että Håkan Buskhe valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi Jorma Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråbergin hallituksen varapuheenjohtaksi.

Lue lisää: Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset, ladattavissa allaolevasta dokumenttikirjastosta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset (päivitetty 15.5.2020)

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä yhtiökokoukselle sähköpostitse. Kysymysten oli oltava perillä viimeistään 19.5.2020.

Mikä on tilanne Guangxissa – onko tehdas rakennettu ja toimiiko se täydellä teholla?

Kyllä, Stora Enson kuluttajakartonkitehdas Beihaissa, Kiinan Guangxin alueella, vihittiin käyttöön vuonna 2016. Tehdas toimii täydellä kapasiteetilla, joka on noin 500 000 tonnia kuluttajakartonkia vuodessa.

Kuinka suuria maa-alueita yritys hallitsee siellä?

Stora Enso vuokraa 81 000 hehtaaria maata Guangxin maakunnassa. Lisätietoja Stora Enson metsäomaisuudesta on verkkosivuillamme. Lisätietoja Stora Enson yhteisötyöstä Guangxissa löytyy yhtiön vuosikertomuksesta 2019 (sivu 24).

Yhtiö päätti pienentää osingonmaksun 0,15 euroon. Mitä mieltä suurimmat osakkeenomistajat Solidium, Kela, Varma, Ilmarinen ja Keuda olivat asiasta tässä tilanteessa?

Stora Enson hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle pohjautuu yhtiön vuoden 2019 taloudelliseen tulokseen ja on 0,15 euroa. Yhtiökokous päättää osingosta 4. kesäkuuta 2020. Yhtiön kaikki osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan etukäteen äänestämällä.

Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan 4. kesäkuuta pidetyn kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Stora Enson verkkosivuilla viimeistään 18. kesäkuuta 2020.

Kuinka yhtiön hallitus perustelee eettisesti ja moraalisesti päätöstä vähentää osingonmaksua koronakriisin aikana, kun valtion rahoitustarve on varmasti suuri?

Stora Enson hallitus päätti muuttaa osinkoehdotuksensa 0,15 euroon osakkeelta johtuen Covid-19 -pandemiasta ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan edellytyksiin. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksella olisi valtuudet päättää harkintansa mukaan enintään 0,35 euron osingonjaosta, joka jaetaan yhdessä tai useammassa erässä myöhemmässä vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19 -pandemian vaikutuksista Stora Enson liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen.

Päättäessään uudesta osinkoehdotuksesta hallitus otti huomioon useita näkökohtia, joista yksi on osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen ns. vähimmäisosinko. Hallitus päätti ehdottaa välittömän, vähimmäisosinkoa vastaavan osingon maksusta sekä jättää tilaa huomioida kaikki olennaiset näkökulmat tehdessään myöhemmässä vaiheessa päätöstä mahdollisen lisäosingon maksusta olettaen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen.

Toimitusjohtaja Annica Breskyn kommentit

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Elorannan puhe