Yhtiökokous

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Yhtiökokous 2021

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19. maaliskuuta 2021 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voinut saapua kokouspaikalle. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 041 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 514 miljoonaa osaketta ja 196 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 91,47 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta tiistaina 30.3.2021.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaisesti hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen ja Richard Nilsson, ja Helena Hedblom ja Hans Sohlström valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti Antti Mäkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtaksi.

Lue lisää: Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset, ladattavissa allaolevasta dokumenttikirjastosta.

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa

Lakimuutokset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta ovat tulleet voimaan ja niitä sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta saatavista osinkotuloista pidätetään useimmissa tilanteissa lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero. Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Suomen Verohallinnolle, lähdeveroprosentti voi myös olla matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan verosopimuksen mukaisen veroprosentin) on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta.

Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta Suomen Verohallinnolle joko paperisena (lomake yrityksille 
täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

Huomioithan, että Stora Enso ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.

Yhtiökokousmateriaali 2021

Uuden hallituksen jäsenen videoesittely (englanniksi): Helena Hedblom

Uuden hallituksen jäsenen videoesittely (englanniksi): Hans Sohlström

Oikotiet