Yhtiökokous

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiökokouksessa muun muassa esitellään yhtiön toimintaa, vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös, päätetään osingonmaksusta tai varojen jaosta sekä nimitetään hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiökokous 2023

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2023 Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, käsitteli palkitsemisraportin vuodelta 2022 ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2022.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 20.3.2023 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Osinko maksettiin maanantaina 27.3.2023.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaisesti hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström. Astrid Hermann valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti Kari Jordanin hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää virtuaalikokouksena ilman kokouspaikkaa fyysisen kokouksen tai hybridikokouksen sijasta. Muutoksella helpotetaan yhtiökokousten pitämistä virtuaalisesti muun muassa pandemioiden tai muiden ennakoimattomien tai poikkeuksellisten olosuhteiden kaltaisissa tilanteissa, jotka eivät kuitenkaan rajoitu näihin tilanteisiin. Muutokset eivät estä järjestämästä yhtiökokouksia fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Lue lisää yhtiökokouksen päätöksistä täällä.
___

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa 

Lakimuutokset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta ovat tulleet voimaan ja niitä sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta saatavista osinkotuloista pidätetään useimmissa tilanteissa lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero. Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Suomen Verohallinnolle, lähdeveroprosentti voi myös olla matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan verosopimuksen mukaisen veroprosentin) on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta.

Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta Suomen Verohallinnolle joko paperisena (lomake yrityksille 
täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

- sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai

- Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille)

Huomioithan, että Stora Enso ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.

Yhtiökokousmateriaali 2023

Aiemmat yhtiökokoukset (tietoa englanniksi)

Yhtiökokous 2022Yhtiökokous 2021Yhtiökokous 2020Yhtiökokous 2019Yhtiökokous 2018Yhtiökokous 2017Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtaja Annica Breskyn puhe

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkisen puhe

Oikotiet