Yhtiökokous

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiökokouksessa muun muassa esitellään yhtiön toimintaa, vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös, päätetään osingonmaksusta tai varojen jaosta sekä nimitetään hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiökokous 2024

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024 Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen, vahvisti yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2023 neuvoa-antavalla päätöksellä ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta 4.4.2024.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,20 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Valtuutuksen nojalla lisäosinko voidaan jakaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Astrid Hermann, Kari Jordan, Christiane Kuehne ja Richard Nilsson ja että Reima Rytsölä valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti valita Kari Jordanin hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja tiedotteessa Stora Enso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestymiskokouksen päätökset

Yhtiökokousmateriaali 2024

Aiemmat yhtiökokoukset (tietoa englanniksi)

Yhtiökokous 2023Yhtiökokous 2022Yhtiökokous 2021Yhtiökokous 2020Yhtiökokous 2019Yhtiökokous 2018Yhtiökokous 2017Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtaja Hans Sohlströmin puhe

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordanin puhe

Pikalinkit