Yhtiökokous

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Yhtiökokous 2022

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. maaliskuuta 2022 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voinut saapua kokouspaikalle. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 324 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 541 miljoonaa osaketta ja 199 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 91,63 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön palkitsemisraportin ja kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 17.3.2022 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta torstaina 24.3.2022.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaisesti hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström. Kari Jordan valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti Antti Mäkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtaksi.

Lue lisää: Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset, ladattavissa allaolevasta dokumenttikirjastosta.

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa

Lakimuutokset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta ovat tulleet voimaan ja niitä sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta saatavista osinkotuloista pidätetään useimmissa tilanteissa lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero. Joissain tilanteissa, muun muassa silloin kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Suomen Verohallinnolle, lähdeveroprosentti voi myös olla matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan verosopimuksen mukaisen veroprosentin) on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta.

Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta Suomen Verohallinnolle joko paperisena (lomake yrityksille 
täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

Huomioithan, että Stora Enso ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.  

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.


Yhtiökokousmateriaali 2022

Aiemmat yhtiökokoukset (tietoa englanniksi)

Yhtiökokous 2021Yhtiökokous 2020Yhtiökokous 2019Yhtiökokous 2018Yhtiökokous 2017Yhtiökokous 2016
Virtuaalisen osakkeenomistajatapahtuman tallenne katsottavissa täältä.

Toimitusjohtaja Annica Breskyn puhe

Uuden hallituksen jäsenen videoesittely (englanniksi): Kari Jordan

Oikotiet