Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Yhtiö on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältävän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikka huomioon valmistellessaan yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenet tulee nimittää heidän ansioidensa perusteella ottaen huomioon monimuotoisuuden tuomat edut ja yhtiön Diversity of Thought -nimellä tuntemat periaatteet, joiden mukaan esimerkiksi ikä, sukupuoli, kansalaisuus sekä ammatilliset ja henkilökohtaiset kokemukset luovat monimuotoisuutta. Ansioiksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan osaaminen yhtiön operatiivisesta toimintaympäristöstä, markkinoista ja teollisuudenaloista, ja ne voivat sisältää myös taloudellisen, kestävään kehitykseen liittyvän tai muun erityisosaamisen. Ansioksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan lisäksi hallituksen jäsenten kattava maantieteellinen jakautuminen ja liiketoimintatausta siten kuin eri kriteerit ovat tarpeen monimuotoisen, taitavan, kokeneen ja osaavan hallituksen muodostamiseksi. Tärkeimmät hallituksen jäsenten valintaan vaikuttavat kriteerit ovat taidot ja aikaisemmat kokemukset, teollinen osaaminen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiö kehitysvaihe. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa, ja yhtiön tavoitteena on pyrkiä hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on osallistunut hallituksen monimuotoisuuspolitiikan valmisteluun ja ottanut työssään huomioon hallituksen monimuotoisuuspolitiikan periaatteet. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano on monimuotoinen, ja esitetyillä jäsenillä on laajasti osaamista sekä kokemusta hallituksen monimuotoisuuspolitiikan asettamien periaatteiden mukaisesti. Nimitystoimikunta on myös arvioinut hallituksen osaamisalueita pitkällä aikavälillä ja tunnistanut osaamisalueita, joita voidaan vahvistaa hallituksen pitkän ajan seuraajasuunnittelussa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että hallitus edustaa monipuolista ajattelua Diversity of Thought -periaatteen mukaisesti ja että sukupuolijakauma on hyvä ja tasapainoinen.

Hallitus