Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Yhtiö on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältävän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee ottaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikka huomioon valmistellessaan yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenet tulee nimittää heidän ansioidensa perusteella ottaen huomioon monimuotoisuuden tuomat edut ja yhtiön Diversity of Thought -nimiset periaatteet, joiden mukaan esimerkiksi ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen sekä ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kokemukseen liittyvät erot luovat monimuotoisuutta. Ansioiksi hallituksen jäsenten valinnassa luetaan yhtiön operatiivista toimintaympäristöä, markkinoita ja teollisuudenaloja koskeva osaaminen. Huomioon voidaan ottaa myös esimerkiksi talouteen tai vastuullisuuteen liittyvä tai muu erityisosaaminen sekä hallituksen jäsenten monipuolinen jakautuminen heidän maantieteellisen- ja liiketoimintataustansa kautta siten kuin on tarpeen monimuotoisen, taitavan, kokeneen ja osaavan hallituksen muodostamiseksi. Tärkeimmät hallituksen jäsenten valintaan vaikuttavat kriteerit ovat taidot ja kokemus, teollinen osaaminen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa ja yhtiön tavoitteena on pyrkiä hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Hallitus

Hallitus

Oikotiet