Sisäpiirihallinto

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Stora Enson sisäpiiriohjeet

Yhtiö noudattaa EU:n ja Suomen sisäpiirisäännöksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Yhtiön sisäiset sisäpiiriohjeet ovat koko konsernin henkilökunnan saatavilla. Yhtiö edellyttää, että sen kaikki työntekijät toimivat sisäpiirisäännösten edellyttämällä tavalla.

Kaikkea yhtiön liiketoimintaan liittyvää ei-julkista tietoa oletetaan käsiteltävän erityisen luottamuksellisena.

Stora Enson johtohenkilöitä (Persons Discharging Managerial Responsibilities, PDMR) ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikesta kaupankäynnistään yhtiön arvopapereilla.

Luettelo henkilöistä jotka osallistuvat taloudellisten tulosjulkistusten valmisteluun

Lisäksi yhtiö ylläpitää luetteloa henkilöistä, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja taloudellisten tulosjulkistusten valmisteluun. Luettelon hyväksyy lakiasiainjohtaja. Luetteloon kuuluvat esimerkiksi divisioonien johtoryhmien jäsenet, viestinnän ja sijoittajasuhteiden sekä rahoituksen, konsernin kirjanpidon, talousvalvonnan ja lakiasiain tiimien vastuuhenkilöt ja niiden jäseniä.

Sisäpiiriprojektit

Sisäpiiritiedoksi katsotun hankkeen kehittämiseen ja valmisteluun osallistuvat henkilöt kuuluvat hankekohtaiseen sisäpiiriin. Erillistä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä ylläpidetään tarvittaessa lakiasiainjohtajan päätöksellä.

Kaupankäyntikielto

Sisäpiiriohjeiden mukaisesti Storan Enson johtohenkilöt tai osavuosikatsausten ja taloudellisten tulosjulkistusten valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa ostaa tai myydä yhtiön arvopapereita (osakkeita, optioita tai synteettisiä optioita) jäljempänä määritetyn suljetun ikkunan aikana tai silloin, kun heillä on tietoa, jolla voisi olla olennainen vaikutus Stora Enson osakekurssiin.

Suljettu ikkuna

Stora Enson suljettu ikkuna alkaa raportointikauden päättyessä tai 30 päivää ennen tulosjulkistusta sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi, ja päättyy tulosjulkistuksen jälkeen. Tarkat päivämäärät julkaistaan yhtiön englanninkielisessä kalenterissa. Suljetun ikkunan aikana Stora Enson johtohenkilöt tai yhtiön suljetun ikkunan luettelossa olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla.

Oikotiet