Palkkiot

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Palkitseminen Stora Ensossa

Stora Enson Palkitseminen sisältää hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista ohjaavat periaatteet sekä palkitsemiseen liittyvän päätöksentekomenettelyn, kuvauksen nykyisestä palkitsemispolitiikastamme sekä tietoja palkitsemisjärjestelyiden toteutuksesta vuonna 2021.

Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia lukuun ottamatta konsernihallinnointia koskevan raportin (Governance) liitteessä 1 mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista ruotsalaisessa ja suomalaisessa lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja käytännöissä, ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotimaansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta, ja se on luettavissa osoitteessa corporategovernanceboard.se.

Tiedot Stora Enson johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta esitetään yhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Asiakirjat

Oikotiet