Palkkiot

Palkitseminen Stora Ensossa

Stora Enson Palkka- ja palkkioselvityksessä on kuvattu palkitsemisen pääperiaatteet Stora Ensossa sekä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkkiot. Raportin ensimmäisessä osassa on kuvattu Stora Enson palkitsemista koskevan päätöksenteon menettelytavat ja palkitsemispolitiikka. Toisessa osassa on kuvattu periaatteiden toteutuminen vuonna 2019 (palkitsemisraportti).

Palkitsemisperiaatteet on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 (jäljempänä ”koodi”) mukaisesti. Koodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia, lukuun ottamatta tämän raportin liitteessä 1 mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista Ruotsin ja Suomen lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja -käytännöissä, ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotimaansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta corporategovernanceboard.se.

Toimitusjohtajan palkitseminen 1.12.2019 lähtien

Toimitusjohtaja Annica Breskyn palkiseminen 1.12.2019 lähtien on esitetty oheisessa dokumentissa: Toimitusjohtajan palkitseminen