Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Stora Enson varsinainen yhtiökokous on nimittänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimimaan kunnes toisin päätetään ja vuosittain valmistelemaan ehdotuksia yhtiökokoukselle liittyen hallituksen jäsenten valintaan ja lukumäärään, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää vuosittain 31. elokuuta osakasluettelon mukaiset kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti. 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka antaa esityksensä hallitukselle vuosittain 31. tammikuuta mennessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajana ei voi toimia hallituksen jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Jorma Eloranta Hans Stråberg
 Hallituksen puheenjohtaja                                                            Hallituksen varapuheenjohtaja                                                   

Jorma Elorannan ja Hans Stråbergin ansioluettelot löytyvät täältä

Kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon mukaiset kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden):

Harri Sailas - Solidium Oy Marcus Wallenberg - FAM AB
S. 1951. B.Sc. Ekonomi. Hallituksen puheenjohtaja, Solidium Oy. Solidiumin palveluksessa vuodesta 2016. S. 1956. Dipl.ins., B.Sc. (Foreign Service). Hallituksen puheenjohtaja, FAM AB.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Marcus Wallenberg.

 

Hallinnointi