Turvallisuutta yhdessä

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Me Stora Ensolla haluamme, että kaikki pääsevät turvallisesti kotiin joka päivä. Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkuvasti parannettava työskentelytapojamme ja päivitettävä turvallisuusajatteluamme. Vuonna 2019 turvallisuuden tärkeyttä korostetaan koko yhtiössä vietettävällä turvallisuusviikolla.

”Kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoitteemme on nolla tapaturmaa kaikissa toiminnoissa”, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin. ”Viimeisten viiden vuoden aikana olemme jo saaneet puolitettua työtapaturmien kokonaismäärän. Parin vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen nähden olemme parantaneet valtavasti. Consumer Board -divisioonassa saavutettiin äskettäin 65 päivän tapaturmaton jakso – eli töitä tehtiin turvallisesti yli miljoona työtuntia. Tämä osoittaa, että tapaturmaton työpaikka on mahdollinen. Mutta töitä pitää vielä tehdä paljon.”

Stora Ensossa turvallisuus alkaa johtotasolta, mutta työskentelyn turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien työntekijöiden vastuulla.

”Työturvallisuus lähtee huolellisuudesta yksinkertaisissa asioissa: käytetään maalaisjärkeä, otetaan vastuu omasta tekemisestä, pidetään huolta työtovereista”, Morrin toteaa. ”Arvioidaanko riskit ennen kuin tartutaan työtehtävään, oli se sitten entuudestaan tuttu tai ei? Suunnitellaanko tehtävät huolella? Tällaisia asioita meidän pitää miettiä, kun rakennamme yhtiömme turvallisuuskulttuuria.”

Sertifioitua turvallisuutta

Stora Enson yksiköissä turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Turvallisuudesta muistuttavat lukuisat varoitus- ja huomiokyltit, joiden tarkoituksena on juurruttaa turvallisuusajattelu osaksi päivittäisiä rutiineja. Systemaattisen turvallisuustyön takeena ovat myös kansainväliset standardit, kuten OHSAS 18001. Vuonna 2019 Stora Enson Ruotsin puunhankintayksikkö sai työterveys- ja työturvallisuusstandardin ISO 45001 mukaisen sertifikaatin, joka korvaa OHSAS 18001 -standardin.

”ISO 45001 ohjaa organisaatioiden huomiota riskien ohella myös työsuojelutoiminnan mahdollisuuksiin”, kertoo Ruotsin puunhankintayksikön turvallisuus- ja hyvinvointiasiantuntija Mikael Eriksson. ”Se painottaa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden ottamista mukaan turvallisuustyöhön. Työntekijät nähdään standardissa osallistujina eikä alaisina, ihan kuten meilläkin.”

Turvallisuusosaamista jakamassa

ISO 45001 -standardi korostaa myös urakoitsijoiden merkitystä turvallisuuden parantamisessa ja kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon työterveys- ja työturvallisuusnäkökohdat hankinnoissaan. Hankinnat ja logistiikka -yksikkömme järjestää Stora Enson turvallisuusviikon aikana toimittajillemme kaksi webinaaria.

”Tarkoitus on jakaa tietoa Stora Enson turvallisuustyön tuloksista, turvallisen toiminnan kannalta keskeisistä osatekijöistä ja kahdeksasta hengenpelastavasta säännöstämme”, sanoo Stora Enson vastuullisen hankinnan ja logistiikan johtaja Johanna Pirinen. ”Tämä on hyvä tilaisuus ottaa käyttöön uudenlainen tapa kertoa turvallisuusajattelustamme ja arvoistamme. On tärkeää, että toimittajillamme on samat tavoitteet ja arvot kuin meillä, myös turvallisuusasioissa.”

”Stora Enso haluaa, että jokainen pääsee joka päivä turvallisesti kotiin – niin omat työntekijät, toimittajat ja urakoitsijat kuin kaikki yksiköissämme vierailevat”, Noel Morrin summaa.

Esimerkkejä Stora Enson yksiköiden ja divisioonien turvallisuustoimenpiteistä vuoden 2019 turvallisuusviikolla

• Consumer Board -divisioona jakaa kaikkien tehtaidensa porteilla tiedotuslehteä ja tekee divisioonan työntekijöille turvallisuuskulttuuria koskevan kyselyn.

• Paper-divisioona palkitsee jokaisessa tehtaassaan yhden urakoitsijan hyvästä turvallisuustyöstä ja sitoutumisesta Stora Enson turvallisuusvaatimuksiin.

• Enocellin tehdas ja Uimaharjun saha jakavat paikallisille kouluille heijastimia ja järjestävät tiloissaan hyvinvointiaiheisia tiedotustilaisuuksia.

• Langerbruggen tehtaassa Belgiassa keskitytään liikenneturvallisuuteen ja järjestetään mahdollisuus testata ajotaitoja virtuaalisesti simulaattorissa, joka jäljittelee kokemusta päihtyneenä ajamisesta.

• Wood Supply Sweden ottaa käyttöön uusia turvaopasteita ja kokoaa yksikön suurimmista turvallisuusriskeistä tietopaketin tiimipalavereihin keskustelujen pohjaksi.

• Murow’n saha Puolassa ja Nebolchin saha Venäjällä järjestävät paikallisille lapsille piirustuskilpailun. Nebolchissa teemana on ympäristöturvallisuus.