Metsiemme tulevaisuus

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Julkaistu 19 maaliskuuta 2019
Ilmaston lämpeneminen, metsien tilan heikkeneminen ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen ovat tämän hetken suurimpia haasteita. Voiko vastuullinen metsänhoito auttaa vähentämään niiden vaikutuksia?

”Maailman metsiä kohtaavista haasteista suurimmat ovat yhteiskunnallisia”, sanoo Stora Enson metsistä, puuviljelmistä ja maankäytöstä vastaava johtaja Antti Marjokorpi. ”Metsien katoamisen ja metsien tilan heikkenemisen syynä on kaksi päinvastaista ongelmaa: köyhyys ja ylikulutus. Köyhyyden vaivaamissa maissa metsiä saatetaan kaataa laajalti perustarpeiden, kuten ruoantuotannon ja polttopuiden, takaamiseksi. Rikkaiden maiden kansalaisten kasvava kulutus puolestaan lisää maankäytön muutokseen kohdistuvia paineita kaikkialla.”

Oma haasteensa on ilmaston lämpeneminen. Metsät sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin, mutta uusia ja odottamattomia ongelmia syntyy ilmaston ja maankäytön nopean muuttumisen seurauksena. Maankäytön muuttuminen johtaa metsien tilan heikkenemiseen ja jopa metsäkatoon.

Miten yritykset voivat torjua näitä ongelmia?

”Monin tavoin”, Marjokorpi toteaa. ”Me Stora Ensossa huolehdimme siitä, että kaikki käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Se tarkoittaa, että korjattujen puiden tilalle istutetaan uusia puita ja luonnon monimuotoisuutta pidetään yllä esimerkiksi suojelemalla arvokkaita alueita ja lajeja. Se on mahdollista toteuttaa siten, että metsästä saadaan ihmisille yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä.”

Stora Enso huolehtii metsänhoidon vastuullisuudesta monin keinoin, esimerkiksi metsäsertifiointien ja puun alkuperäketjun jäljitettävyyden avulla. ”Sertifikaatit vahvistavat, että huomiota on kiinnitetty kaikkiin vastuullisuuden osa-alueisiin: yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen”, Marjokorpi toteaa. ”Olemme tärkeimpien metsäsertifiointijärjestelmien, kuten FSC:n ja PEFC:n aktiivisia puolestapuhujia. Vuonna 2018 teimme kumppanuussopimuksen FSC:n kanssa.”

Maailmanlaajuiset megatrendit uhkaavat metsiä. Onko terveitä metsiä jäljellä enää sadan vuoden kuluttua? ”Uskon, että on”, Marjokorpi sanoo, ”mutta se on täysin kiinni meistä kuluttajina ja kansalaisina. Vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevilla uusiutuvilla raaka-aineilla on valtavat mahdollisuudet torjua ilmaston lämpenemistä. Stora Enso pyrkii joka päivä metsänhoitokäytäntöihin, jotka edistävät parempaa tulevaisuutta.”

Antti Marjokorpi

Metsistä, puuviljelmistä ja maankäytöstä vastaava johtaja, vastuullisuusyksikkö

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest