Kaikki alkaa metsästä

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Julkaistu 4 toukokuuta 2020
Stora Enson uuden Forest-divisioonan johtajana tammikuussa 2020 aloittaneen Jari Suomisen haastattelu.

Millaisena näet Forest-divisioonan roolin Stora Enson liiketoiminnassa?

Forest-divisioonan rooli on hyvin keskeinen. Tehtävämme on varmistaa, että Stora Enson tehtaat saavat vastuullisesti hankittua puuta kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi vastaamme yhtiön metsäomaisuuden arvon kehityksestä ja metsien vastuullisesta hoidosta. Divisioonan ammattitaitoisella henkilöstöllä on vuosikymmenien kokemus metsänhoidosta, ja vahvan osaamisen tukena hyödynnämme viimeisintä teknologiaa.

Olemme etuoikeutettuja saadessamme työskennellä metsien parissa! Metsät ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joissa puut ja lajit elävät osana valtavaa auringon säteilemään energiaan perustuvaa ekosysteemiä. Haluamme pitää metsät tuottavina ja terveinä luonnon monimuotoisuus huomoiden. Terveet ja kasvavat metsät sitovat ilmakehästä hiilidioksidia ja tarjoavat vastuullisesti tuotettua uusiutuvaa raaka-ainetta Stora Enson tehtaille, ja sieltä asiakkaille sekä loppukäyttäjille ympäri maailman.

Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista, ja sen metsäomaisuuden arvo on yli 4,9 miljardia euroa. Miksi Stora Enso omistaa metsää?

Metsäomaisuus luo arvoa pitkällä aikavälillä ja mahdollistaa puunhankinnan tiiviin integroinnin tuotantoketjuun. Luomme arvoa metsistämme kasvattamalla niiden pitkän aikavälin tuottoa (metsän kasvu m3/ha/v), optimoimalla maan käyttöä ja varmistamalla taloudellisen joustavuuden. Metsänhoidossa tavoitteemme on lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ylläpitämällä ja edistämällä metsien terveyttä ja kykyä sopeutua muutoksiin. Omat metsät ja pitkäaikaiset puunhankintasopimukset takaavat tehtaillemme kustannustehokkaan ja luotettavan raaka-ainevirran, sekä tasaavat puumarkkinoiden vaihtelua. Metsäomaisuuden tuottoa ja arvoa voidaan lisätä myös vastuullisella metsänhoidolla ja tutkimus- ja kehitystyöllä.

Miten kehitätte vastuullista metsänhoitoa?

Vastuullisuus on Stora Enson liiketoiminnan ytimessä ja ratkaisevan tärkeää toiminnallemme. Vastuullisuuden vaatimus koskee kaikkea, mitä teemme metsissä ja toimintamme vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus lähtee meillä päivittäisestä työstä, ja työn koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat nimetyt asiantuntijamme. Nostan esimerkiksi hakkuukohteet: teemme pitkän aikavälin metsienkäsittelysuunnitelmat hyvissä ajoin. Suunnitelmissa huomioimme muun muassa arvokkaat elinympäristöt ja niiden tarkan sijainnin. Hyödynnämme kaukokartoituksen ja paikkatietojärjestelmän antamia mahdollisuuksia, kuten laserkeilaukseen perustuvaa tietoa. Huolellinen suunnittelu on tärkeää, jotta suojeluarvoltaan merkittävät tai erityishuomiota vaativat metsäkohteet tulevat tunnistetuiksi.

Vastuullisuustyössä ei kuitenkaan koskaan tule valmiiksi. Pyrimme jatkuvasti tekemään asioita paremmin ja etsimme uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, joiden avulla voimme yhdistää metsänhoidon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Miten saatte sovitettua yhteen ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisen ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisen?

Meillä on vahvat lähtökohdat tulevaisuuden ilmastotyöhön. Metsät ja terveistä metsistä hankitusta puusta valmistettavat kierrätettävät tuotteet ovat keskeisen tärkeitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Pyrimme edistämään metsien terveyttä ja tuottavuutta, torjumaan ilmaston lämpenemistä, ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja turvaamaan uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden pitkällä aikavälillä. Metsäammattilaisemme tekevät tätä työtä joka päivä.

Stora Ensolla on mittavan metsäomaisuuden lisäksi myös yksi maailman suurimmista puunhankintaorganisaatioista. Miten varmistatte puunhankintaketjun vastuullisuuden?
Tunnemme kaiken hankkimamme puun alkuperän ja hankimme puuta vain vastuullisista lähteistä. Tästä ei tingitä. Lisäksi nostaisin esiin yrittäjäverkostomme haja-asutusalueilla ja maaseudulla. Toiminnallamme on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöihin eri maissa ja työllistävä vaikutuksemme lasketaan tuhansissa työpaikoissa. Forest-divisioonan yrittäjäverkostoon kuuluu yli 550 yritystä kuudessa maassa. Yrittäjäkumppaniemme vastuu on suuri, sillä he huolehtivat, että metsänkäsittelytoimet ja logistiikka hoidetaan Stora Enson suunnitelmien ja hankintaohjeiden mukaisesti. Yrittäjämme työllistävät edelleen paikallisia toimijoita ja metsätyöntekijöitä.

Varmistamme hankintaketjun läpinäkyvyyden muun muassa huolehtimalla hyvästä turvallisuus- ja vastuullisuuskulttuurista kaikkialla, missä toimimme. Järjestämme yrittäjillemme koulutusta, jotta he osaisivat noudattaa Stora Enson turvallisuusohjeita ja toimia vastuullisesti. Rakennamme myös metsäteitä, tuemme hyväntekeväisyyshankkeita ja teemme yhteistyötä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Pyrimme aidosti huomioimaan globaalissa toiminnassamme myös paikalliset tarpeet.

Mihin keskitytte metsien ja metsänhoidon tutkimus- ja kehitystyössä?

Uskomme, että kaikkea, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Uuden Forest-divisioonan myötä Stora Ensolla on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää metsäomaisuuttaan innovaatioiden ja tutkimuksen edistämiseen. Tutkimme muun muassa metsien kasvua ja puiden jalostusta. Keskitymme pehmeiden maiden ja turvemaiden puunkorjuuseen soveltuvien teknologioiden kehittämiseen. Kehitämme tapoja hyödyntää metsävaratietoa (Forest Big Data) ja täsmämetsätaloutta, jotta voisimme optimoida toimitusketjuamme, maksimoida raaka-aineen arvon ja digitalisoida metsänomistajien palveluja edelleen. Tavoitteenamme on luoda dataohjautuva organisaatio hyödyntämällä tekoälyä ja ennakoivaa analytiikkaa. Metsätyössä digitalisaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi ottamalla avuksi drone-lennokit puuston inventoinnissa ja myrskytuhojen kartoittamisessa. Haluamme käyttää nykyistä teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti ja arvioida tulevia mahdollisuuksia hyvin laaja-alaisesti.

Jari Suominen

Johtaja, Forest-divisioona

Lue lisää metsäomaisuudestamme