Uusi aikakausi on alkanut Oulun tehtaalla

Julkaistu 16 helmikuuta 2021
Entinen paperikone on muunnettu aaltopahvin tuotantoon sopivaksi, ja Oulun tehdas on nyt valmis palvelemaan kasvavia pakkausmarkkinoita. 350 miljoonan euron investointi on saatu päätökseen ja tehdas on alkanut tuottaa korkealaatuista kraftlineria maailmanlaajuisille pakkausmarkkinoille.

Kraftliner-tuotantoon muuntamisen lisäksi sellutehdas muunnettiin tuottamaan valkaisematonta sellua. Tehtaalla tehtiin myös useita ympäristöasioihin liittyviä parannuksia. Muutoksella saadaan aikaan huomattavia parannuksia hajukaasujen ja jätevesien käsittelyyn sekä hakkeen varastointiin. Parannuksiin investoitiin yhteensä 40 miljoonaa euroa, ja tehtaalla on nyt tekninen mahdollisuus tuottaa kaikki tarvittava energia ilman fossiilisia polttoaineita.

Osaamisen ja infrastruktuurin hyödyntäminen tulevaisuuden rakentamiseksi

Oulun tehdas on tuottanut päällystettyä hienopaperia kahdella tuotantolinjalla vuodesta 1996 lähtien. Toukokuussa 2019 Stora Enso päätti lakkauttaa paperin valmistuksen ja investoida 350 miljoonaa euroa muuntaakseen yhden paperikoneista korkealaatuiselle kraftlinerille sopivaksi. Paperin valmistus ja arkitus loppui Oulussa syyskuussa 2020, ja sellun tuotanto alkoi muunnetulla tehtaalla tammikuussa 2021. Tehtaan odotetaan saavuttavan suunnitellun tuotantokapasiteetin vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana.

”Oulun tehtaalla oli ihanteelliset lähtökohdat tälle muutokselle. Siellä oli integroitu sellutehdas, voimalaitos, olemassa olevat paperilinjastot ja kokenut tiimi. Lisäksi sijainti on erinomainen raaka-aineiden ja logistiikan kannalta, koska tehdas on aivan sataman syväväylän vieressä”, sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Uusi kraftliner-kapasiteetti vahvistaa Stora Enson maailmanlaajuista aaltopahvivalikoimaa huomattavasti. Samankaltainen muutosprojekti toteutettiin Varkauden tehtaalla vuosina 2015–2016, jolloin yksi paperikone muunnettiin kraftlinerin tuotantoon sopivaksi.

Oulun tehdas työllistää tällä hetkellä noin 400 henkeä, mukaan lukien tuotantolaitoksen henkilökunta ja logistiikkahenkilöstö. Tehtaan käyttämä puu ostetaan lähinnä yksityisiltä pohjoissuomalaisilta metsänomistajilta, ja vuotuinen kulutus kasvaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä 2,4 miljoonaan kuutiometriin.

Vahva kraftliner elintarvikekäyttöön

”Oulun uusi tuote on erittäin vahva kraftliner, joka soveltuu elintarvikkeille. Se on täysin ensikuitupohjainen ja saatavilla sekä ruskeana että valkoisena. Tuotteelle on paljon kysyntää, ja kun Oulun tehtaan koko tuotantokapasiteetti on käytössä, odotamme sen kasvattavan Packaging Materials -divisioonan vuosimyyntiä 300 miljoonalla eurolla vuonna 2022”, Hannu Kasurinen jatkaa.

AvantForteTM by Stora Enso -nimen saaneessa tuotteessa on kolme kuitukerrosta, mikä tekee siitä Stora Enson valikoiman vahvimman kraftlinerin. Sitä voidaan käyttää tuoreen, rasvaisen tai kostean ruoan pakkaamiseensekä verkkokauppojen korkealaatuisiin pakkausmateriaaleihinet pakkausmateriaalit. Oulun uusi tuote soveltuu erinomaisesti sellaisiin vaativiin loppukäyttöihin, johon tarvitaan vahva, puhdas ja voimakkaasti visuaalinen materiaali.

”Oulun paperi oli laadultaan suunnannäyttäjä päällystettyjen paperien keskuudessa. Kraftlineria koskee sama tavoite. Matkamme on toki vasta aluillaan, mutta Oulun tiimi on sitoutunut turvallisuuteen ja haluaa toimittaa asiakkaillemme huippulaatuisen tuotteen”, sanoo Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila.

Työpaikkoja hankintaketjuun

Oulun tehtaan käyttämä 2,4 miljoonaa kuutiometriä puuta tarkoittaa yli 100 miljoonan euron vuosittaista kassavirtaa paikalliselle taloudelle. Tähän kuuluu sekä metsänomistajien saamat tulot puukaupasta että Stora Enson paikallisten kumppanien saamat tulot hakkuusta ja kuljetuksesta. Kasvu on noin 20 miljoonaa euroa.

Puukaupan tuomien tulojen lisäksi puun hankinnalla on työllistävä vaikutus. Oulun tehtaan muunnos luo 100 uutta työpaikkaa puunhankintatoimintoihin puun ostossa, hakkuussa, kuljetuksessa sekä metsänhoidossa. Tulevaisuudessa Oulun tehtaan puunhankinta työllistää useita satoja ihmisiä Pohjois-Suomessa.

Lue lisää

Alla olevien linkkien kautta voit lukea lisää investoinneista Ouluun, Containerboard-tuotteistamme sekä AvantForteTM -tuotteista.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest