Maailmanlaajuiset megatrendit kasvattavat biomateriaali-innovaatioiden kysyntää

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Haastattelimme Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtajaa Markus Mannströmiä uusiin biomateriaali-innovaatioihin liittyvästä potentiaalista.

Stora Enso on nimennyt biomateriaali-innovaatiot yhdeksi keskeisistä kasvualueistaan. Kertoisitko tästä vähän tarkemmin?

Biomaterials-divisioonan innovaatiotyö keskittyy entistä vahvemmin ligniinipohjaisiin biokemikaaleihin, vastuullisiin pakkausmateriaaleihin ja biopohjaisiin päällysteisiin.

Ligniinissä hyödynnämme vahvuuksiamme osa-alueilla, joilla on mahdollisuuksia kasvuun ja vahvaan katteeseen. Näitä ovat energian varastointiin soveltuva hiilimateriaali, biopohjaiset sidosaineet ja hiilikuitu. Sunilan tehdas on johtava kraftligniinin tuottaja, joten sillä on keskeinen rooli uusien tuotteiden kehitystyön mahdollistajana.

Millaisia lopputuotteita tai mitä markkinoita Biomaterials-divisioonan innovaatioilla tavoitellaan?

Monipuoliset raaka-aineemme sopivat monenlaisiin loppukäyttösovelluksiin:

  • Biopohjaiset Lignode-hiilimateriaalimme vastaavat Euroopan nopeasti kasvavan litiumioniakkuteollisuuden tarpeisiin.
  • Biopohjaisissa sideaineissa ja liimoissa avaamme asiakkaillemme uusia markkinoita täysin biopohjaisella ja myrkyttömällä NeoLignolla, joka mahdollistaa terveellisemmän sisäilman työpaikoilla ja kodeissa.
  • Yhdessä arvoketjukumppaneidemme kanssa pystymme toimittamaan vastuullista, vaativiin käyttökohteisiin soveltuvaa hiilikuitua esimerkiksi tuulivoimaloiden keskeisiin komponentteihin.
  • Rakennamme koelaitosta puukuitupohjaiselle Papira-vaahtomateriaalille, joka on vastuullinen vaihtoehto perinteisille suojapakkauksille ja pakkauksien pehmustemateriaaleille.
  • Kehitämme täysin uusiutuvia ja helposti kierrätettäviä materiaaleja elintarvike- ja juomapakkauksiin.

Millaisena näet biomateriaali-innovaatioiden kasvupotentiaalin?

Uudet biomateriaalit ovat tärkeä innovaatioalusta. Panostamme läpimurtoinnovaatioihin, jotka tarjoavat merkittäviä ja houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia.

Alla on esimerkkejä tulevaisuuden kasvupotentiaalista:

Maailmanlaajuisten akkumarkkinoiden ennustetaan kymmenkertaistuvan seuraavien kymmenen vuoden kuluessa erityisesti sähköisten liikkumistapojen, kuten sähköautojen, -bussien ja -polkupyörien, yleistymisen siivittämänä. Tämä lisää autoteollisuuden sekä kulutuselektroniikan valmistajien tarvetta ympäristön kannalta vastuullisempiin ratkaisuihin.

Hiilikuitujen kysyntä kasvaa vakaasti kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Tänä päivänä 20 prosenttia maailman hiilikuidusta käytetään tuulienergia-alalla.

Vastuullisissa pakkausratkaisuissa kasvupotentiaali tulee siitä, että yritykset etsivät biopohjaisia materiaaleja. Näiden avulla on mahdollista täyttää yrityksen kierrätystä, muovijätteen vähentämistä ja uusiutuvien materiaalien käyttöä koskevia ympäristötavoitteita pakkausten laadusta tinkimättä.

Mitkä ovat suurimmat biomateriaalien kysyntään vaikuttavat tekijät?

Maailmanlaajuiset megatrendit muuttavat yhteiskuntaa ja samalla myös liiketoimintaamme. Kuluttajat vaativat muutosta, koska he haluavat ympäristöystävällisen elämäntavan olevan helppoa. Meidän asiakkaamme puolestaan pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka vastaisivat tähän tarpeeseen.

Liiketoimintamahdollisuutemme perustuvat vahvasti tarpeeseen korvata öljypohjaisia materiaaleja, kuten fenoleita, grafiittia tai hiilikuitua, uusiutuvilla ja vastuullisilla materiaaleilla jo arvoketjun alkupäässä. Muutosta ajavat myös kiertotalous ja elinkaariajattelu sekä vähähiilisempien ja ympäristöystävällisempien tuotteiden kasvava kuluttajakysyntä.

Millainen rooli sellulla on liiketoiminnassanne? Millaisena näet sellun maailmanmarkkinoiden tilanteen?

Merkittävä osa Stora Enson tuotosta, tuloksesta ja rahavirrasta tulee markkinasellusta. Kustannuskilpailukykyinen sellu on siksi keskeisen tärkeää. Sellu on myös innovointimme perusta, ja hyödynnämme vahvaa sellu- ja kuituosaamistamme läpi arvoketjujemme.

Stora Enson strategisen suunnan mukaan olemme irtautuneet liukosellusegmentistä viskoosin tuotantoa varten ja keskitymme sellulaatuihin, joissa on mahdollista saavuttaa paremmat katteet ja kasvattaa markkinaosuutta.

Vastuullisten pakkausten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa, ja se avaa mahdollisuuksia selluillemme. Revinnäissellussa näkyy kuluttajien halu valita ympäristöystävällisempään elämäntapaan sopivia hygienia- ja kuitukangastuotteita. NaturaFluff Eco on tuote, jossa yhdistyvät erinomaisen korkea suorituskyky ja vähäinen ympäristövaikutus. Sen hiilijalanjälki on noin 30 prosenttia pienempi kuin perinteisellä revinnäissellulla.

Uudet innovaatiot ovat yksi Biomaterials-divisioonan keskeisistä strategisista valinnoista. Mihin muuhun tulevaisuudessa keskitytään?

Biomaterials-divisioonan keskeisiin strategisiin valintoihin kuuluu keskittyminen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja erittäin houkuttelevan innovaatioalustan hyödyntämiseen.

Keskitymme sekä Latinalaisen Amerikan yhteisyritysten että omien tehtaidemme hintakilpailukyvyn ja tehokkuuden säilyttämiseen ja parantamiseen sekä Pohjoismaiden tehtaiden sellutuotteiden ja -tarjonnan jatkuvaan kehittämiseen.

Pyrimme edelleen nopeuttamaan innovaatioportfoliomme kaupallistamista ja keskitymme erityisesti ligniinipohjaisiin biokemikaaleihin, voimakkaan kasvun lopputuotemarkkinoihin ja kiistattomaan vastuullisuusasemaan.

Markus Mannström

Johtaja, Biomaterials-divisioona