Muutos uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi jatkuu

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Stora Enson muutosmatka uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi edistyy. Tavoittelemme kasvua pakkauksissa, rakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa ja siirrämme tuotevalikoimamme strategista painopistettä yhä vahvemmin näihin kasvualueisiin. Tämän strategian mukaisesti ja maailmanmarkkinoiden heikkenemisen vuoksi järjestelemme uudelleen paperiliiketoimintaamme paitsi sulkemalla ja myymällä paperitehtaita, myös investoimalla kilpailukyvyn parantamiseen.

Paperin kysyntä on heikentynyt Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa jo noin kaksi vuosikymmentä. Koronapandemia kiihdytti tätä kehitystä entisestään, sillä se muutti kuluttajien käyttäytymistä, mikä taas johti ylikapasiteettiin ja historiallisen alhaiseen hintatasoon. Paperin kulutus laski Euroopassa 18 prosenttia vuonna 2020.

Vaikka paperin kysyntä onkin talouden vilkastumisen myötä hieman elpynyt viime vuoden pohjalukemista, kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan samaa tahtia tai hidastuvan hieman. Alan lukuisien uudelleenjärjestelyjen ansiosta markkinatasapaino on viime aikoina parantunut.

Askelia eteenpäin muutosmatkalla

Hiljattain ilmoittamamme toimet, Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin sulkemiset ja Sachsenin myynti, ovat tärkeitä askelia Stora Enson yli vuosikymmenen jatkuneessa muutoksessa perinteisestä paperiyhtiöstä uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi.

”Olemme jatkuvasti sopeutuneet rajoittamaan heikkenevien paperimarkkinoiden vaikutuksia ja pystyneet samalla hyötymään paperiliiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta”, sanoo Stora Enson talousjohtaja Seppo Parvi.

Käynnissä olevien uudelleenjärjestelyjen myötä Paper-divisioonan osuus konsernin liikevaihdosta laskee hieman yli kymmeneen prosenttiin. Järjestelyjen vaikutus liiketoimintaamme on merkittävä: paperintuotantokapasiteettimme pienenee 42 prosenttia (1,6 miljoonaa tonnia) 2,2 miljoonaan tonniin vuodessa.

Toimilla on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden sulkeminen vähentää hiilidioksidipäästöjämme kahdeksan prosenttia vuodessa (luokat 1 ja 2 eli fossiilisten polttoaineiden energiakäytöstä ja tuotantoon ostetun sähkön kuluttamisesta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt)

Tavoitteena kilpailukyvyn turvaaminen

Tuotannon sopeuttaminen heikkenevillä markkinoilla vauhdittaa Stora Enson muutosta, mutta tavoitteena on myös parantaa koko paperiliiketoimintamme kilpailukykyä.

”Paper-divisioonan roolina Stora Enson strategiassa on tuottaa vahvaa rahavirtaa. Tähän päästään kustannussäästöillä ja aktiivisella kapasiteetinhallinnalla. Kilpailukyky ja kannattavuus ovat siksi ykkösprioriteetteja”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Stora Enso ilmoitti jokin aika sitten investoivansa Anjalankosken ja Nymöllan tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen.

”Nämä investoinnit parantavat kummankin tuotantolaitoksen kilpailukykyä ja edistävät samalla kestävän kehityksen toimintamalliamme”, ter Horst sanoo.

Haluamme myös lisätä paperiliiketoimintamme operatiivista riippumattomuutta, jotta voimme mukautua haastaviin markkinaolosuhteisiin. Näin pystymme ketterämmin sopeuttamaan kuluja ja operatiivisia prosesseja divisioonan vaatimuksiin.

Painopiste kasvualueissa

Paperiliiketoiminnan suunnitellut uudelleenjärjestelyt tukevat Stora Enson strategiaa muokata liiketoimintaa niin, että se edistäisi paremmin kasvua ja arvonluontia.

Keskitymme pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaali-innovaatioihin. Nämä ovat alueita, joilla näemme vahvaa kasvupotentiaalia, ja joilla uusiutuvilla materiaaleilla voidaan parhaiten vastata ympäristöystävällisten ja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden kysyntään. Olemme näillä osa-alueilla jo johtavassa asemassa ja pystymme hyödyntämään vahvuuksiamme vauhdittaaksemme kasvuamme.