Stora Enson verkkosivuston tietosuoja- ja evästeseloste

Kun vierailet storaenso.com-sivustolla tai muilla sivustoillamme, Stora Enso Oyj ja sen tytäryhtiöt keräävät tiettyjä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja. Tässä selosteessa kuvataan, miten Stora Enso kerää ja käsittelee tällaisia tietoja.

Tämä seloste koskee kaikkia Stora Enson sivustoja, ellei yksittäisessä sivustossa toisin ilmoiteta. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Stora Enso Oyj ("Stora Enso") tai jokin sen tytäryhtiöistä riippuen käsittelytilanteesta. Stora Ensoon voi ottaa yhteyttä:

Tietosuoja / Stora Enso Oyj
IT ja digitalisaatio
Imatran tehtaat
55800 IMATRA
Suomi

Sähköposti:
data.privacy@storaenso.com

Puhelin:
+358 2046 111

Mitä tietoja keräämme?

Kun käyttäjä vierailee jollakin Stora Enson sivustolla, Stora Enso kerää tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa, millä sivuilla hän vierailee, miten pitkään hän käyttää sivuja ja muita vastaavia käyttötilastoja. Stora Enso voi myös kerätä tietoja käyttäjän selaimesta, kieliasetuksista, maasta tai alueesta, sivustosta, joka ohjasi käyttäjän Stora Enson sivustolle, käytetystä paikallisesta verkosta, käyttäjän IP-osoitteesta ja muita vastaavia teknisiä tietoja. Seuraamme näitä tietoja useiden vierailujen ajan. Useimmissa tapauksissa Stora Enso ei pyri tunnistamaan sivuston käyttäjää, mutta joistakin kerätyistä tiedoista henkilön tunnistaminen saattaa olla mahdollista.

Stora Enso kerää tietoja suoraan käyttäjän selainohjelmasta ja internetyhteydestä. Stora Enso kerää joitakin tietoja myös evästeiden avulla (tarkempia tietoja evästeistä jäljempänä). 

Huomaa, että jos syötät tietoa verkkolomakkeeseen esimerkiksi ottaaksesi yhteyttä Stora Ensoon, lomakkeen kautta kerättyjä tietoja ja siihen liittyvää yhteydenpitoa voi koskea erillinen tietosuojaseloste (lisätietoja on osoitteessa storaenso.com/privacy).

Miksi Stora Enso kerää tietoja ja mihin tietojen kerääminen perustuu?

Stora Enso kerää edellä mainittuja tietoja julkaistakseen sivustoja ja tarjotakseen niissä tietoa, selvittääkseen millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa, optimoidakseen sivuston toimintaa, ulkoasua ja sisältöä ja markkinoidakseen Stora Enson tuotteita ja palveluja. Henkilötietojen keräämisen oikeusperuste on Stora Enson oikeutettu etu.

Mitä tietoja Stora Enso luovuttaa muille?

Stora Enso ei yleisesti ottaen luovuta keräämiään tietoja Stora Enso -konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa konsernin sisällä.

Stora Enso käyttää myös tiettyjä toimittajia ja palveluntarjoajia, jotka toimivat tietojenkäsittelijöinä. Tietojenkäsittelijöille Stora Enso voi luovuttaa tietoa tarkoin määriteltyihin teknisiin tarkoituksiin tai joilla voi olla pääsy tietoihin osana niiden tarjoamaa teknistä palvelua.

Mikäli tietojenkäsittelijällä on pääsy henkilötietoihin, Stora Enso on tehnyt tietojenkäsittelijän kanssa lain edellyttämän kirjallisen sopimuksen, jossa tietojenkäsittelijä sitoutuu käsittelemään tietoja lainsäädännön vaatimusten, Stora Enson ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Stora Enso voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi Stora Enso käyttää sivustoissaan tiettyjä kolmansien osapuolten analytiikkapalveluja.

Kun käyttäjä vierailee Stora Enson sivuilla, selainohjelma voi välittää joitakin tai kaikkia edellä mainituista tiedoista analytiikkapalvelulle.

Yksi Stora Enson käyttämistä palveluista on Google Analytics. Lisätietoa Google Analyticsistä ja siitä, miten Google Analyticsin tiedonkeruuta voi hallinnoida ja rajoittaa, löytyy tästä osoitteesta: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Miten Stora Enso käyttää evästeitä?

Stora Enso käyttää evästeitä joidenkin edellä mainittujen tietojen keräämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selainohjelma tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle. Stora Enso ei yleisesti käytä evästeitä käyttäjien tunnistamiseen (kuten kuvattu edellä) vaan käyttäjien erottamiseen toisistaan. Näin Stora Enso pystyy esimerkiksi seuraamaan kävijöiden vierailua sivustoilla ilman että Stora Enso tunnistaa käyttäjän. Ilman evästeitä Stora Enso ei pystyisi tarjoamaan sivustossa sisäänkirjautumisen, kielivalinnan, maan ja muiden asetusten kaltaisia ominaisuuksia.

Huomaa, että Stora Enson kolmannen osapuolen analytiikkapalvelut voivat myös käyttää omia evästeitään. Lisätietoa tästä on edellä olevissa linkeissä.

Voit soveltuvissa tapauksissa kieltää Stora Enson evästeiden käytön milloin tahansa tämän linkin kautta: Muuta evästeasetuksia

Voit myös estää Stora Enson sivustoja käyttämästä evästeitä selaimesi asetuksista. Selainohjelmassa voi olla myös mahdollista valita, mitkä evästeet sallitaan ja mitkä estetään – tämän voit tarkistaa selaimen asetuksista tai käyttöohjeesta.

Huomaa, että evästeiden käytön estäminen Stora Enson sivustoissa voi tarkoittaa, etteivät kaikki sivuston ominaisuudet toimi.

Mihin Stora Enso siirtää tietoja?

Jotkin Stora Enso -konsernin yksiköistä, tietojenkäsittelijöistä ja muista henkilötietojen vastaanottajista voivat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, missä paikallinen tietosuojalainsäädäntö voi poiketa Euroopan unionissa sovellettavasta.

Mikäli Stora Enso luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, Stora Enso varmistaa aina sen, että tietojen suojaamista varten tehdään tarvittavat varotoimet.

Useimmissa tapauksissa Stora Enso liittää tietojen vastaanottajan kanssa tehtävään sopimukseen EU:n komission mallilausekkeet. Lausekkeiden avulla varmistetaan se, että tietoja käsitellään asianmukaisesti EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Joissakin tapauksissa Stora Enso voi kuitenkin siirtää tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle käyttämättä mallilausekkeita. Näissä tapauksissa joko (i) kyseisen maan tietosuojalainsäädännön on katsottu täyttävän EU:n vaatimukset (EU:n komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös) tai (ii) vastaanottajayritys, jos se sijaitsee Yhdysvalloissa, on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn. Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole, Stora Enso käyttää useimmissa tapauksissa mallilausekkeita.

Miten kauan Stora Enso säilyttää tietoja?

Yleisesti Stora Enso säilyttää edellä mainittuja tietoja noin viisi vuotta siitä, kun käyttäjä on käyttänyt Stora Enson sivustoa. Stora Enso voi käyttää tietoja laatiakseen kokonaistilastoja, joista henkilötiedot eivät ole tunnistettavissa. Tällaisia ei-tunnistettavia tilastoja voidaan säilyttää määräämättömän ajan.

Oikeutesi rekisteröitynä

Lainmukaisten oikeuksien lisäksi sinulla voi olla seuraavat keräämiimme henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

  • Oikeus pyytää Stora Ensoa toimittamaan kopiot kaikista henkilötiedoista, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, sekä tietoa siitä, miten Stora Enso käsittelee henkilötietojasi.
  • Oikeus pyytää Stora Ensoa oikaisemaan rekisterissä olevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
  • Oikeus pyytää Stora Ensoa poistamaan rekisterissä olevat henkilötiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa ja joiden säilyttämiseen Stora Ensolla ei ole oikeusperustetta.
  • Oikeus pyytää Stora Ensoa tietojen poistamisen sijasta rajoittamaan säilytettävien tietojen jatkokäsittelyä.
  • Oikeus pyytää Stora Ensoa rajoittamaan tietojen käsittelyä silloin kun odotat Stora Enson vastausta henkilötietojen käsittelyn lopettamista koskevaan pyyntöösi.
  • Oikeus vastustaa erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä Stora Enson suoramarkkinointiin.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, otathan yhteyttä Stora Ensoon käyttämällä edellä mainittuja yhteystietoja. Stora Enso vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos Stora Enso kieltäytyy toteuttamasta pyyntöäsi, Stora Enso ilmoittaa perustelut kieltäytymiselle.

Jos Stora Enso ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietojasi lain mukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus EU:ssa sijaitsevan asuin- tai työskentelymaasi tietosuojaviranomaiselle. Voit myös tehdä ilmoituksen sen maan tietosuojaviranomaiselle, jossa lainvastainen menettely on mielestäsi tapahtunut.

Sivuston tietosuojaseloste

Asiakirjat