Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Stora Enso on sitoutunut harjoittamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti ja kestävästi.
Meidän on pyrittävä saavuttamaan tasapaino talous-, ympäristö- ja yhteiskuntavelvoitteiden välillä, jotta toimintamme on vastuullista ja hyödyttää sidosryhmiämme. Otamme vastuullisuusasiat huomioon koko arvoketjussamme ja odotamme samaa myös tavarantoimittajiltamme. Kaikkien tavarantoimittajien odotetaan noudattavan tavarantoimittajien eettisiä toimintaohjeita tai sovellettavaa lainsäädäntöä, mikäli sen vaatimukset ovat tiukemmat.

Alla on tietoa Tavarantoimittajien eettisistä toimintaohjeista eri kielillä:

Ladattavat materiaalit