Yhteisöt

Stora Ensolla on toimintaa yli 30 maassa, minkä ansiosta toimimme myös lukuisten paikallisyhteisöjen kanssa ympäri maailman.

Tulokset

Yhteisöinvestointityötämme mittaava tunnusluku mittaa työaikatunteina tai luontoissuorituksina tehtyjen investointien osuutta verrattuna rahalahjoituksiin (poislukien yhteisyrityksemme Brasiliassa ja ruguayssa) sekä kokonaisyhteisöinvestointien kasvua yleisesti. Tavoitteenamme on nostaa työaikatuntien ja luontoissuoritusten osuus 70 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä (poislukien yhteisyritykset). Vuonna 2020 tämä osuus oli 41 %.

Yhteensä 2 684 työntekijäämme käytti työaikaansa yhteisöinvestointityöhön vuoden aikana. Yhteenlaskettu investointien arvo eri muodoissaan oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2020, sisältäen 50 prosentin osuuden Brasilian ja Uruguayn yhteisyrityksistämme, ja projekteja toteutettiin yhteensä 342, sisältäen yhteisyritysten projektit. 

Työskentelytavat

Stora Enso on monilla toiminta-alueillaan tärkeä työllistäjä, veronmaksaja ja paikallisten yrittäjien kumppani, mikä hyödyttää paikallista taloutta. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on torjua ja lievittää yhteisöille mahdollisesti koituvia sosiaalisia ja ympäristöhaittoja. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi:

 • Kaikkien uusien mahdollisesti paikallisyhteisöihin haitallisesti vaikuttavien projektien sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arvioinnit (ESIA).
 • Asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) arvioinnit osana Stora Enson hankinta- ja sijoitusprosesseja sisältäen ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintakäytöntöihin liittyvät asiat.
 • Tuotantoyksiköiden ympäristöhallintajärjestelmät, kuten ISO 14001.
 • Stora Enson omien sekä alihankkijoiden metsänhoitotoimintojen vastuullisuuden sertifiointi.
 • Uudelleenjärjestelyprosessien suunnittelu yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa.
 • Toimintojemme lähettyvillä olevilla yhteisöillä on mahdollisuus käyttää ilmoituskanavia epäkohtien raportoimiseksi.

Stora Ensolla on maailmanlaajuinen yhteisöinvestointiohjelma, jonka alaiset projektit ovat paikalliseti johdettuja ja rahoitettuja sen varmistaiseksi, että päähyötyjiä ovat toimintojemme lähettyvillä olevat yhteisöt. Ohjelmalla on kolme erityisaluetta: koulutus, ympäristö sekä hyvinvoivat paikallisyhteisöt.

Periaatteet

Yhteisyrityksillämme on omat viralliset toimintatapansa ja -ohjeena yhteisöinvestointityöhön.

Mahdollisuudet ja haasteet

Jotta Stora Enson tuotanto, raaka-ainehankinta ja työvoiman saatavuus pysyvät kestävällä ja kilpailukykyisellä tasolla, tuemme ja teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa, jotta ne voivat hyvin niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta.

Stora Enson toiminta tuottaa päästöjä ja puuviljelmämme vaikuttavat maankäyttöön tavoilla, jotka voivat vaikuttaa epäsuotuisasti paikallisyhteiöjen oikeuksiin. Meidän on hallittava toimintamme sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia vastuullisesti, jotta voimme minimoida kielteiset vaikutukset, hyödyntää myönteiset vaikutukset sekä ylläpitämään hyvät suhteet paikallisyhteisöjen kanssa ja huolehtimaan, että toiminnallamme on pitkäaikainen hyväksyntä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest