Yhteiskunnan kokonaishyöty

Myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus

Stora Ensolla on noin 26 000 työntekijää ja toimintaa yli 30 maassa: tehtaita, toimipisteitä ja myyntikonttoreita. Olemme monissa toimipaikoissamme merkittävä työnantaja, veronmaksaja ja paikallisten yrittäjien kumppani, ja läsnäolollamme voi olla suuri vaikutus yhteiskuntaan. Vastuullisesti toimivana yrityksena haluamme palkita osakkeenomistajiamme, mutta emme maapallon ja muiden sidosryhmien kustannuksella.

 

Yhteiskunnan kokonaishyöty – Stora Enso

 

Stora Enso tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa kaikkialla maailmassa eri toimintojen, myynnin ja toimitusketjujen kautta. Stora Enson toiminnalla on monia suotuisia vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Esimerkkejä näistä ovat suora ja epäsuora työllistäminen, verojen ja osinkojen maksu sekä tuotteet, jotka tarjoavat uusiutuvan vaihtoehdon uusiutumattomille materiaaleille. Lisätietoa siitä, miten luomme arvoa ja mitä teemme yhteiskunnan hyväksi on Strategy 2019-raportissa. Lisätietoja Stora Enson vuotuisesta verojalanjäljestä toimintamaissamme on Tilinpäätös 2019 -raportissa. 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajiamme, urakoitsijoitamme sekä toimintojemme läheisydessä elävien yhteisöjen jäsenet.