Lokalizacje Stora Enso

Obsługa rynków całego świata

Stora Enso działa na wszystkich kontynentach, koncentrując się na wykorzystywaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie materiałów odnawialnych i tworzeniu wartości w zakresie masy celulozowej, papieru, opakowań i drewna. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na temat naszych jednostek z podziałem na kraje.
W ramach naszej działalności staramy się zapewnić efektywne wykorzystanie wszystkich części drzewa, w tym odpadów do wytwarzania bioenergii.

Finlandia

Szwecja

Chiny

Austria

Kraje bałtyckie

Belgia

Brazylia

Czechy

Niemcy

Holandia

Polska

Rosja

Urugwaj

Stany Zjednoczone

Niektóre z naszych placówek

Szybkie łącza

Działająca w sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czołowym na rynkach światowych dostawcą materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Zatrudniamy około 23 000 osób i prowadzimy sprzedaż w ponad 50 krajach, a nasze akcje są notowane na giełdach w Helsinkach (STEAV, STERV) i Sztokholmie (STE A, STE R).