Lokalizacje Stora Enso

Obsługa rynków całego świata

Stora Enso działa na wszystkich kontynentach, koncentrując się na wykorzystywaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie materiałów odnawialnych i tworzeniu wartości w zakresie masy celulozowej, papieru, opakowań i drewna. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na temat naszych jednostek z podziałem na kraje.
W ramach naszej działalności staramy się zapewnić efektywne wykorzystanie wszystkich części drzewa, w tym odpadów do wytwarzania bioenergii.

Finlandia

Szwecja

Chiny

Austria

Kraje bałtyckie

Belgia

Brazylia

Czechy

Niemcy

Holandia

Polska

Rosja

Urugwaj

Stany Zjednoczone

Niektóre z naszych placówek