Papieropak ze skompensowaną emisją CO2

Jak możemy Ci pomóc?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Stora Enso?

Jak możemy Ci pomóc?

Wyśłij nam wiadomość
Wyszukaj kontakt
Znajdź kontakt
Poszukaj pracy w Stora Enso
Znajdź pracę
Papierowa torebka ePaperBag dla sprzedaży e-commerce dzięki kompensacji emisji CO2 jest opakowaniem ze zrekompensowanym wpływem na klimat.
Obserwowane niekorzystne zmiany jakie zachodzą w środowisku naturalnym spowodowane m.in. emisją CO2 skłoniły państwa Unii Europejskiej do podjęcia działania w kierunku zredukowania emitowanej ilości CO2 do atmosfery.
Pakiet „Gotowi na 55” to nawiązanie do unijnego celu, którym jest redukcja emisji o co najmniej 55% do 2030 roku. Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, które pozwolą osiągnąć ten cel, a do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu.
   

 

ePaperBag jako produkt ze skompensowaną emisją CO2 wspiera realizację celu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Stworzony na bazie materiału odnawialnego, wpisuje się w cele środowiskowe świadomych ekologicznie przedsiębiorców i stanowi przyjazną środowisku alternatywę dla foliopaków.

Zalety ePaperBag

  • Zrównoważone opakowanie na bazie surowców odnawialnych
  • 100% nadaje się do recyklingu
  • Zoptymalizowane pod kątem zużycia surowców
  • Wyprodukowane z papieru certyfikowanego FSC
  • Pozytywnie wpływa na wizerunek firmy
  • Biodegradowalne
  • Skompensowana emisja CO2 – potwierdzone przez South Pole

 

Stora Enso przeprowadziła badanie konsumenckie w Niemczech, aby zrozumieć ich postrzeganie zrównoważonego rozwoju w handlu elektronicznym*

27 % konsumentów byłaby skłonna zapłacić więcej w celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla z opakowań e-commerce

*Study was conducted by Stora Enso and YouGov in Germany during 21-23  April 2021, n=2084

 

W jaki sposób ePaperBag równoważy emisję CO2 ?

Naszym partnerem w zakresie kompensacji emisji nieuniknionych jest South Pole.

South Pole opracowuje i wdraża kompleksowe projekty i strategie redukcji emisji, które przekształcają działania na rzecz klimatu w długoterminowe możliwości biznesowe dla firm, rządów i organizacji na całym świecie.

Kompensacja emisji dwutlenku węgla jest ważnym krokiem w walce z globalnym ociepleniem, obok unikania i redukcji emisji. Inwestując w uznane na arenie międzynarodowej projekty ochrony klimatu, przyczyniamy się do ochrony klimatu i wspieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Projekty ochrony klimatu są jednocześnie projektami rozwojowymi dla miejscowej ludności, a zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym, dlatego nie jest istotne, w którym miejscu na świecie realizowany jest projekt ochrony klimatu

 

 

Co oznacza logo South pole nadrukowane na ePaperBag ?

Znak podkreśla, że opakowanie zostało opracowane z uwzględnieniem świadomej strategii klimatu oraz posiada plan redukcji w zgodzie z nauką. W kalkulacji uwzględniono cały cykl życia opakowania, a wszelkie powiązane emisje będą zrekompensowane przy użyciu wysokiej jakości kredytów węglowych. Dodatkowo informacje te będą upublicznione w celu zapewnienia pełnej przejrzystości.

Organizacje, które uzyskają prawo do posługiwania się znakiem, mogą umieścić go na produkcie, opakowaniu produktu, stronie internetowej lub dedykowanych broszurach.