Danville Innovation Centre

Med utgångspunkt i Stora Ensos kunskaper om fibrer, arbetar Innovations centret i Danville med nya innovativa lösningar med förnyelsebara material och bio-baserade kemikalier vilka skulle kunna ersätta fossil-baserade produkter.

Nyckeltal:

  • Division: Biomaterials
  • Country: USA

Address: 228 Slayton Avenue, Danville 24540, VA, USA